Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Leda, samarbeta och kommunicera. Intresserad av att arbeta med människor eller friskvård och hälsa?
Tycker du det verkar stimulerande att leda andra och hjälpa dem att utvecklas?
Då tror vi att barn- och fritidsprogrammet passar dig!

Inriktningen pedagogisk arbete

Utbildningen passar dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig. Du vill arbeta med att utveckla barn och ungas lust och nyfikenhet, pedagogiskt leda och skapa förutsättningar.

Du lär dig om människans utveckling och lärande utifrån individuella behov och förutsättningar.
Du får kunskaper om:

  • Pedagogik
  • Kommunikation
  • Sociologi
  • Psykologi.

Poängplan Pedagogiskt och socialt arbete

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

100Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 150

Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Hälsopedagogik100

Kommunikation

100Lärande och utveckling

100Människors miljöer100

Naturkunskap 1a2


50


Samhällskunskap 1a2


50


Pedagogiskt ledarskap

100Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Pedagogiskt arbete


100

100

Socialt arbete 1


100


Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Barns lärande och växande


100


Idrott och hälsa 2


50

50

Naturguidning 1

30

30

40

Skapande verksamhet


100


Specialpedagogik100

Pedagogiska teorier och praktiker100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100

Inriktningen fritid och hälsa

Utbildningen passar dig som, på olika sätt, vill arbeta med andra människors fritid.
Du är intresserad av och lär dig om:

  • Hälsa och friskvård
  • Fritid och ledarskap
  • Skötsel av anläggning.

Poängplan Fritid och hälsa

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

100Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 150

Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Hälsopedagogik100

Kommunikation

100Lärande och utveckling

100Människors miljöer100

Naturkunskap 1a2


50


Samhällskunskap 1a2


50


Pedagogiskt ledarskap

100Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fritids - och friskvårdsverksamheter


100

100

Fritids - och idrottskunskap


100


Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Aktivitetsledarskap


50

50

Idrott och hälsa 2


50

50

Naturguidning 1

30

30

40

Träningslära 1


100


Träningslära 2100

Entreprenörskap100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100

I utbildningens båda inriktningar ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande vilket ger dig praktisk erfarenhet och möjlighet att träna ditt ledarskap och möta olika verksamhetsområden.

Utbildningen är ett yrkesprogram med möjlighet till högskolebehörighet


Susanne Eklund

Programföreträdare för barn- och fritidsprogrammet

Mobil: 070-268 23 96
E-post: susanne.eklund@utb.solleftea.se

Christina Nilsson

Programföreträdare för barn- och fritidsprogrammet

Mobil: 073-274 60 74
E-post: christina1.nilsson@utb.solleftea.se

Jeanette Sjödin

E-post: jeanette.sjodin@utb.solleftea.se
Undervisar på BF-programmet samt idrottslärare.