Lyssna på sidan Lyssna

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Gillar du att arbeta praktiskt med ett hantverksyrke är detta programmet för dig.

Lärlingsprogram

Byggbranschen erbjuder dig spännande arbetsuppgifter och yrkesmöjligheter i en bransch med goda framtidsutsikter.

Bygg- och anläggningsprogrammet är numera ett lärlingsprogram som vänder sig till dig som vill arbeta i något yrke inom husbyggnadssektorn.

Stora delar av yrkeslärandet i årskurs 2 och 3 kommer därför att ske ute på arbetsplatser, där du utför dina arbetsuppgifter tillsammans med din handledare. Du förväntas delta aktivt i verksamheten på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor som gäller där.

Det innebär att du följer arbetstiderna som gäller för arbetsplatsen och tempot kan vara högt. Därför är det viktigt att du visar intresse och att du gillar att ta för dig.

När du söker till programmet är det viktigt att dina betyg från grundskolan är kompletta då det inte finns tid för att läsa in kurser från grundskolan.

Genom ditt individuella val kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket branschen rekommenderar. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program.

Vad kan du bli?

De företag vi har samarbete med verkar i Sollefteå och Kramforsområdet.

Yrken vi kan erbjuda utbildningar inom är:

  • Plåtslagare
  • Målare
  • Mattsättare
  • Golvläggare
  • Träarbetare

Om du vill ha mer information om de olika yrkena besök gärna dessa webbplatser:

Observera!

Bygg- och anläggningsprogrammet går ej att garantera deltagande i individuellt val dans, hockey samt fotboll för årskurs 2 och 3. Deltagande görs i samråd med aktuella arbetsgivare för arbetsplatsförlagd lärande (APL)

Poängplan BA - Mark och anläggning

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bygg och anläggning 1

200Bygg och anläggning 2

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Anläggning 1

100Anläggning 2


200


Anläggningsprocessen200

Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Anläggning gröna ytor
Anläggning ledningsbyggnad
Anläggning stensättning
Hjullastare
Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Poängplan BA - Hus

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bygg och anläggning 1

200Bygg och anläggning 2

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Husbyggnad 1

100Husbyggnad 2


200


Husbyggnad 3200

Husbyggnadsprocessen200

Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Betong 1 - lågform och platta på mark
Betong 2 - väggar och pelare
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage
Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Poängplan BA - Måleri

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bygg och anläggning 1

200Bygg och anläggning 2

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måleri 1


200


Måleriprocessen


100

100

Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måleri 2


200


Måleri 3


200


Måleri 4200

Måleri 5200

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Poängplan BA - Plåt

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Bygg och anläggning 1

200Bygg och anläggning 2

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Plåtslageri - grunder


100


Plåtslageriprocessen


100

100

Ventilationsplåtslageri100

Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Byggnadsplåtslageri 1


200


Byggnadsplåtslageri 2


100

100

Byggnadsplåtslageri 3100

Entreprenörskap


100


Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Per Lind

Programföreträdare för bygg- och anläggningsprogrammet

Mobil: 076-1129768
E-post: per.lind@utb.solleftea.se

Undervisar i byggämnen.

Andreas Ottosson

E-post: andreas.ottosson@utb.solleftea.se
Undervisar i byggämnen.

Mobil: 076-1049658