Lyssna på sidan Lyssna

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Meka, köra och transportera.
Gillar du att meka, reparera maskiner, serva motorer eller hänga i en modern verkstad? Vill du köra tung lastbil med släp eller persontransporter med buss eller lära dig köra olika fordon i knepiga situationer?

Bra utbildning

Vill du gå en bra utbildning till en bransch med stor efterfrågan på arbetskraft?
Då är fordons- och transportprogrammet perfekt för dig.

Inriktningen personbil

Inriktningen ger dig chans att läsa traditionella ämnen som ellära, hydraulik, svetsteknik med mera.
Du lär dig om hela bilens uppbyggnad och om olika motortyper.

Du blir utbildad för att i framtiden kunna till exempel arbeta på en bilverkstad som:

  • Mekaniker eller tekniker.

Poängplan Personbil

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fordon - och transportbranschens villkor och arbetsomr

200Fordonsteknik - introduktion

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Personbilar - basteknik


100


Personbilar - service och underhåll 1


100


Personbilar - service och underhåll 2


100


Personbilar - verkstad och elteknik


100


Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

El - och hybridfordon 1100

El - och hybridfordon 2100

Personbilar - chassi och bromsar


100


Personbilar - förbränningsmotorer100

Personbilar - kraftöverföring100

Personbilar - system och diagnosteknik 1200

Personbilar - system och diagnosteknik 2100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Inriktningen lastbil och mobila maskiner

Inriktningen ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon samt mobila maskiner.

Utbildningen ger kunskaper för att arbeta till exempel som:

  • Lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Poängplan Lastbil

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fordon - och transportbranschens villkor och arbetsomr

200Fordonsteknik - introduktion

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik


100


Latbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1


100


Latbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2


100


Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik


100


Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Lastbilar - chassi och bromsar200

Lastbilar - kraftöverföring100

Lastbilar - system - och dignosteknik 1


100


Lastbilar - system - och dignosteknik 2100

Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer200

Lastbilspåbyggnad - specialisering100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Inriktningen transport

Inom den här inriktningen lär du dig att köra fordon som fraktar material eller människor mellan olika ställen. Buss eller lastbil med släp. Du lär dig om miljöpåverkan och säkerhet och hur man lastar och lossar och du får möjlighet att få behörigheter för att köra de fordon som krävs. Du blir utbildad för att arbeta som till exempel lastbilsförare eller bussförare.

Du kan efter avslutad utbildning jobba som till exempel:

  • Yrkesförare på lastbil, buss, hjullastare eller truck.

Poängplan Transport

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fordon - och transportbranschens villkor och arbetsomr

200Fordonsteknik - introduktion

200Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Yrkestrafik 1a


200


Yrkestrafik 1b


150

150

Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fordonskombinationer - godstransporter200

Godstrafik


200


Godstransporter - specialisering100

Maskinell godshantering200

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100

 

Vi vet att det här låter som rena drömmen om du är intresserad av fordonsteknik.


Linda Rundqvist

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för fordons- och transportprogrammet

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Krister Duneborg

Programföreträdare för fordons- och transportprogrammet inriktningen personbil
(mekaniker personbil/lastbil)

Telefon: 0620-68 24 72
E-post: krister.duneborg@utb.solleftea.se

Fredrik Vestin


E-post: fredrik.vestin@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.

Joakim Nordström

Telefon: 0620-68 24 72
E-post: joakim.nordstrom@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.

Peter Södergren

E-post: peter.sodergren@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.

 

Stefan Wikner

Telefon: 0620-68 24 72
E-post: stefan.wikner@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.

Sten Ivarsson

Telefon: 0620-68 24 72
E-post: sten.ivarsson@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.

Åke Johansson

Telefon: 0620-68 24 72
E-post: ake.h.johansson@utb.solleftea.se
Undervisar i bilteknik.


Per-Olof "Perra" Sörlin

Programföreträdare för fordons- och transportprogrammet inriktningen transport

Telefon: 070 605 89 54
E-post: per-olof.sorlin@utb.solleftea.se

Anders Isaksson

Mobil: 070-346 18 46
E-post: anders.isaksson@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Anders Lindqvist

Mobil: 076-125 63 79
E-post: anders.lindqvist@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Jan Söderlind

 

Mobil: 070-348 01 97
E-post: jan.soderlind@utb.solleftea.se

Lamin Bylund

Mobil: 070-601 19 34
E-post: lamin.bylund@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Magnus Larsson


E-post: magnus.larsson@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Nils Karlsson


E-post: nils.karlsson@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Per Sjödin

Mobil: 070-621 00 28
E-post: per.sjodin@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Tore Viktorsson

Mobil: 070-318 34 50
E-post: tore.viktorsson@utb.solleftea.se
Undervisar i transportteknik.

Elisabeth Nyman

Mobil: 070-385 80 65
E-post: elisabeth.nyman@utb.solleftea.se
Undervisar i Sva, Engelska och textilslöjd.
Mentor FTTRA23.