Lyssna på sidan Lyssna

Yrkeshögskola

Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke?
Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig!

Sverige har, trots det försvagade ekonomiska läget, en överraskande stark arbetsmarknad och det råder stor efterfrågan på kompetens. Det utökade anslaget till yrkeshögskolan innebär att fler än någonsin kommer att få möjlighet att studera på en YH-utbildning.

– Yrkeshögskolan är känd för att erbjuda korta utbildningar som leder till jobb. Den utbyggnad som inleds nu innebär att vi inom några år kommer ha 100 000 studerande på landets yrkeshögskolor. Det innebär förbättrade utbildningsmöjligheter för individen, men också att det på sikt blir lättare för företag att rekrytera, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå.

Teori kombinerat med praktik

En YH-utbildning kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom de branscher där det finns ett behov av välutbildad arbetskraft. Det stora inslaget av praktiskt lärande innebär att du redan under studietiden får värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter. Syftet med en YH-utbildning är därför att utbildningen ska leda direkt till ett arbete efter avlagd examen.

Reveljen kommer under hösten 2024 starta två yrkeshögskoleutbildningar: Stödpedagog Öppnas i nytt fönster. 200 YH-poäng och Socialpedagog Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

I samarbete med andra utbildningsanordnare erbjuds: Processtekniker Öppnas i nytt fönster. – krossning, asfalt och betong 370 YH-päng och Energiingenjör Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

På yrkeshogskolan.se kan du hitta information om alla YH-utbildningar som finns i vår region samt i övriga Sverige. Längre ned på sidan hittar du länk till deras webbplats.