Lyssna på sidan Lyssna

Introduktionsprogrammet IM

Lärare och en elev

Bli behörig till Sollefteå Gymnasium på något av introduktionsprogrammets inriktningar.

Inriktningen yrkesintroduktion (IMYRK)

På Sollefteå Gymnasium kan du få möjlighet till yrkeserfarenhet genom att göra praktik eller läsa in kurser på ett nationellt yrkesprogram, samtidigt som du läser in behörighet till gymnasiet. Skolan gör en individuell planering för hur det ska se ut för just dig.

Inriktningen individuellt alternativ (IMIND)

För dig som inte har behörighet till ett nationellt program eller som har särskilda behov och behöver en utbildning som är individuellt anpassad. Målet ska vara att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion eller annan utbildning.

Inriktningen språkintroduktion (IMSPR)

Den här inriktningen är till för dig som nyss har kommit till Sverige och behöver mycket undervisning i svenska. Du förbereder dig för att kunna påbörja annan gymnasieutbildning.

Inriktningen programinriktat individuellt val (IMPRO)

Inriktningen är sökbar och du konkurrerar med ditt betyg. Det är bara behörigheten som är lite annorlunda. Här krävs dessa ämnen

  • Svenska, Engelska, Matematik + 3 andra ämnen
  • Svenska, Engelska/Matematik + 4 andra ämnen

Du kommer att kunna välja mellan några yrkesprogram och samtidigt som du läser programmet så har du möjlighet att läsa in behörigheten.

Personal

Linda Rundqvist bild

Linda Rundqvist

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för introduktionsprogrammet IM

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Gloria Castillo

Gloria Castillo

Undervisar på IM.

E-post: gloria.castillo@utb.solleftea.se

Ingrid Björestam

Ingrid Björestam

Undervisar på IM.

Mobil: 070-306 83 38
E-post: ingrid.bjorestam@utb.solleftea.se

Jonas Gilliusson

Jonas Gilliusson

Lärarassistent på IM.

E-post: jonas.gilliusson@utb.solleftea.se

Jonne Nordin

Jonne Nordin

Undervisar på IM.

Mobil: 070-385 80 65
E-post: jonne.nordin@utb.solleftea.se

Lars Lidén

Lars Lidén

Lärarassistent på IM.

Mobil: 073-037 62 88
E-post: lars1.liden@utb.solleftea.se

Linda Strandlund

Linda Strandlund

Undervisar på IM.

Mobil: 070 - 517 16 85
E-post: linda.strandlund@utb.solleftea.se

Åke Jansson

Maj-Britt Hedin

Lärarassistent på IM.

Mobil: 070-385 80 65
E-post: maj-britt.stenberg@utb.solleftea.se

Åke Jansson

Maria Frisk

Undervisar på IM.

E-post: maria.frisk@utb.solleftea.se

Martin Hellgren

Martin Hellgren

Lärarassistent på IM.

Mobil: 070 - 295 17 49
E-post: martin.hellgren@utb.solleftea.se

Personal

Linda Rundqvist

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för introduktionsprogrammet IM

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Gloria Castillo

Undervisar på IM.

E-post: gloria.castillo@utb.solleftea.se

Ingrid Björestam

Undervisar på IM.

Mobil: 070-245 83 22
E-post: ingrid.bjorestam@utb.solleftea.se

Jessika Ring

Undervisar på IM i matematik.

Mobil: 070-385 80 65
E-post: jessika.ring@utb.solleftea.se

Jonas Gilliusson

Lärarassistent på IM.

E-post: jonas.gilliusson@utb.solleftea.se

Jonne Nordin

Undervisar på IM.

Mobil: 070-385 80 65
E-post: jonne.nordin@utb.solleftea.se

Lars Lidén

Lärarassistent på IM.

Mobil: 073-037 62 88
E-post: lars1.liden@utb.solleftea.se

Linda Strandlund

Undervisar på IM.

Mobil: 070 - 245 83 22
E-post: linda.strandlund@utb.solleftea.se

Åke Jansson

Maj-Britt Hedin

Lärarassistent på IM.

Mobil: 070-385 80 65
E-post: maj-britt.stenberg@utb.solleftea.se

Åke Jansson

Maria Frisk

Undervisar på IM.

E-post: maria.frisk@utb.solleftea.se

Martin Hellgren
Lärarassistent på IM.

Mobil: 070 - 295 17 49
E-post: martin.hellgren@utb.solleftea.se