Pågående detaljplaner

Här presenterar vi de detaljplaner, ändringar och upphävanden är på gång just nu.

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om planerna.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Långsele 14:6, VERKSAMHET, Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Långsele 14:6 och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnad för verksamhetsändamål inom fastigheten Långsele 14:6.

Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Har ni frågor eller funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Fanny Sundelin, tel: 0620-68 29 22 eller via e-post: fanny.sundelin@solleftea.se

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 19 maj 2023.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under vare sig samrådet eller granskningen kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förvaltningsyttrande Hamre.pdf Pdf, 232.9 kB. 232.9 kB 2023-05-11 15.32
Granskningsutlåtande antagande.pdf Pdf, 597.1 kB. 597.1 kB 2023-05-11 15.33
Miljökonsekvensb antagande.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-05-11 15.33
Planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-05-11 15.33
Samrådsredogörelse Hamre.pdf Pdf, 516 kB. 516 kB 2023-05-11 15.33
Plankarta antagande.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-05-11 15.33
Undersökning Hamre.pdf Pdf, 441.8 kB. 441.8 kB 2023-05-11 15.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förvaltningsyttrande Hamre.pdf Pdf, 232.9 kB. 232.9 kB 2023-05-11 15.32
Granskningsutlåtande antagande.pdf Pdf, 597.1 kB. 597.1 kB 2023-05-11 15.33
Miljökonsekvensb antagande.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-05-11 15.33
Planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-05-11 15.33
Samrådsredogörelse Hamre.pdf Pdf, 516 kB. 516 kB 2023-05-11 15.33
Plankarta antagande.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-05-11 15.33
Undersökning Hamre.pdf Pdf, 441.8 kB. 441.8 kB 2023-05-11 15.33