Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand. Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan du ha möjlighet att få riksfärdtjänst.

Färdtjänst

Vid en resa med färdtjänst kan du få åka tillsammans med andra färdtjänstresenärer som har ungefär samma resväg. Det händer att du inte alltid får åka närmaste vägen till ditt resmål.

Du får resa så ofta du behöver. Du får ta med en medresenär. Den personen betalar samma avgift som du som är beviljad färdtjänst. Det är viktigt att meddela till beställningscentralen om du tar med en medresenär.

Du ringer och beställer din färdtjänstresa hos beställningscentralen 0620-439 00.

Beställning ska göras senast en timme före resans genomförande, helst dagen före. Det är extra viktigt vid beställning av specialfordon.

Ändrade regler för nattrafik från och med 1/5 2020

Sollefteå kommun erbjuder inte längre färdtjänst under vardagar kl. 23.00-05.00, lördagar och söndagar kl. 23.00- 06.00.

De nya reglerna beror till stor del på den länsgemensamma upphandlingen av färdtjänst.

Så ansöker du om färdtjänst

För att få tillgång till färdtjänst behöver du göra en ansökan hos färdtjänsthandläggare som utreder om du har möjlighet att få färdtjänst.

Riksfärdtjänst - resor utanför den egna kommunen

En resa med riksfärdtjänst betyder att du reser till en kommun, ort eller plats utanför Sollefteå kommuns färdtjänstområde.

Vid en resa med riksfärdtjänst kan du som är beviljad riksfärdtjänst få resa med buss, tåg, flyg, personbil eller specialfordon. Vilken typ av resa som blir aktuell för dig kommer att stå i ditt beslut.

Så ansöker du om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst görs för varje resa och du kontaktar färdtjänsthandläggare för att göra ansökan. För att resa med tåg eller flyg måste färdtjänsthandläggaren ha din ansökan senast 14 dagar innan avresedatum.