Planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bostadsförsörjningsprogram - Orginal.pdf 1.9 MB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 3.pdf 28.4 kB 2020-08-07 10.40
Handlingsplan samverkan kommun - polis, KS 2011-10-11 § 201.pdf 79.7 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 1.pdf 24.5 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 2.pdf 53.4 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi A.pdf 67.5 kB 2020-08-07 10.40
Lokalförsörjningsplan 2012.pdf 3.4 MB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens Äldreomsorg KF 2017-03-27 § 12.pdf 750.2 kB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens förskola och skola KF 2017-03-27 § 15.pdf 578.4 kB 2020-08-07 10.40
Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020.pdf 335.9 kB 2020-08-07 10.40
Säkerhetsskyddsplan KF 2017-12-18 § 153.pdf 196.9 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald KS 2018-01-09 § 4.pdf 220.2 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns heltidsplan KS 2018-03-13 § 34.pdf 573.1 kB 2020-08-07 10.40
Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan 2018-2025.pdf 9 MB 2020-08-07 10.40
Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2020-2022 KS 2019-11-05 § 241.pdf 263.9 kB 2020-08-07 10.40
Skolbiblioteksplan 2020-2022 KF 2019-11-25 § 158.pdf 305.3 kB 2020-08-07 10.40
Folkbiblioteksplan 2020 KF 2019-11-25 § 157.pdf 332.6 kB 2020-08-07 10.40
Kulturplan 2020.pdf 207.7 kB 2020-08-07 10.40
Kvalitetsplan 2020-2021, KS 2020-01-07 § 5.pdf 260.3 kB 2020-08-07 10.40
Arbetsmiljöplan med fokusområde 2020-2021.pdf 162 kB 2021-06-10 13.19
Service- och varuförsörjningsplan för Sollefteå kommun, KF 2021-05-31 § 47.pdf 2.1 MB 2021-08-11 11.30
Plan för återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå kommun.pdf 190.3 kB 2021-08-12 13.31
Infrastrukturplan för publika laddningsstationer till laddbara fordon år 2030 inklusive bilagor, KF 2021-06-28 § 68.pdf 5.5 MB 2021-08-13 10.44

Kontakt