Lyssna på sidan Lyssna

Helmer Osslund

Norrlandsmålaren

Helmer Osslund

Helmer Osslund är känd som Norrlands kanske främste skildrare inom 1900-talets måleri.

Det är främst som landskapsmålare vi känner honom, men även de porträtt han målade är uttrycksfulla och träffsäkra.

Helmer Osslund räknas till de svenska målare som lärde sig friluftsmåleri i Frankrike, återvände till Sverige och tog till sig olika landskap och trakter som motivkretsar för nationalromantiskt måleri. Osslund skapade bilder av hela Norrland – från Abisko i norr till Brynäs i söder.

Samtidigt skilde han sig från de tidigare Parissvenskarna med sin syntetism, en postimpressionistisk stil präglad av motivförenkling, enhetliga ytor och jugendböljande konturer. Den stilen härleds till Paul Gauguin, som Helmer målade för 1894 i Paris. Av Gauguins lärarkollega Rafael Collin lärde han porträttmåleri och är där mer av en impressionist.

I Paris upptäckte Osslund smörpapperet som underlag då det användes oljat papper i ateljéer och målarskolor för skissarbeten. Det var ett billigt material lätt att bära med sig ut i naturen.

Våren 1938 fick Osslund sitt livs framgång med en utställning på Konstakademin i Stockholm. Han föreslogs då, som förste svenske konstnär, att få en hederspension men det avslogs av riksdagen.

Strax därefter blev Osslund ledamot i Konstakademin.

Helmer Osslund föddes i Matfors, Medelpad men var livet igenom en orolig ande som aldrig riktigt förmådde slå sig till ro på någon bestämd plats. Han gjorde flertalet resor runt om i Sverige och världen.

Omkring 1915 kom Osslund till Sollefteåtrakten för att slå sig ned med sin familj i Forshyddan, ursprungligen ett bönhus, vid Faxälvens utlopp i Ångermanälven. Från ateljén på övervåningen målade han ett och

samma motiv ett antal gånger, Tväråbron och den ovanför liggande Österås kvarn.

Från Forshyddan flyttade Osslunds till Skärvsta men under en målarutflykt i Niplandskapet hittade Osslund en fin plats där han kom att bygga ett sommarhus med nationalromantisk interiör. Han lät också bygga plattformar i höjdlägen – en på hustaket och en uppe i ett träd – för att bättre kunna överblicka landskapet och himlen.

Helmer Osslund ligger begravd på Sollefteå kyrkogård.

Kontakt