Lyssna på sidan Lyssna

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Kunskaper

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem.

Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden.
Dator- och kommunikationsteknik och samhällets digitala infrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen.

Inriktningen elteknik

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv och datanät.

Inriktningen kan leda till yrken som:

  • Elektriker verksam inom installation eller eldistribution.
  • Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Inriktningen energiteknik

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher.

Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna.

Möjliga yrken är till exempel:

  • Drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Under läsåret 21/22 kommer programmet att läsas på Gudlav bilderskolan.

Poängplan El- och energiprogrammet

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 150

Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Datorteknik 1a

100Elektromekanik

100Energiteknik 1

100Mekatronik 1


100


Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Praktisk ellära


200


Elinstallationer


100


Elkraftteknik

100Kommunikationsnät 1


100


Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Belysningsteknik100

Elmotorstyrning100

Fastighetsautomation100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem100

Servicekunskap 1

100Verktygs - och materialhantering100

Underhåll - elteknink100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Niklas Eriksson

E-post: niklas.eriksson@utb.solleftea.se
Undervisar på El- och energiprogrammet.


Per Törnqvist

E-post: per.tornqvist@utb.solleftea.se
Undervisar på El- och energiprogrammet.


Stefan Edlund

E-post: stefan.edlund@utb.solleftea.se
Undervisar på El- och energiprogrammet.