Stödpedagog, 200 YH-poäng

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig.

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skapa en bättre tillvaro för de som behöver stöd.

Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.

Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent.

I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.

Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 6-10 fysiska sammankomster om 3-5 dagar. Alla fysiska sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska, där närvaron är en del i betygsgrundandet.

Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vill du veta mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du ansöker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du länk längre ned på sidan.

För behörighet att antas till utbildningen ställs följande krav på särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2

samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.

Reell kompetens och 20%-regel

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Vi gör sedan bedömningen om du har reell kompetens, det vill säga att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket den leder till.

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Om du åberopar reell kompetens eller 20%-regeln behöver du komplettera din ansökan med vår e-tjänst för kompetenskartläggning. Du hittar den längre ned på sidan.

Från och med 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdig. Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar 15 februari. Sista ansökningssdag 15 maj. Utbildningen startar i september 2022.

Utbildningsledare Stödpedagog

Anna Rosenhall

Mobil: 073-0880672

E-post: anna.rosenhall@utb.solleftea.se