Stödpedagog, 200 YH-poäng

En utbildning för dig som vill arbeta och vidareutveckla dina kunskaper inom funktionsstöd!


Inom både privat och offentlig sektor ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar nära brukaren inom funktionsstöd. Med en utbildning till stödpedagog får du specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas i branschen. Fokus ligger på stöd, utveckling och handledning. Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess inverkan på vardagslivet.

Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.

I utbildningen ingår även kursen Lärande i arbete (LIA), en praktik som görs på en arbetsplats, exempelvis på din hemort. Från och med år 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdigt.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkesroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare. Inom många kommuner idag håller man på att organisera om sig inom funktionsstöd och även särskolan. Man vill utveckla det pedagogiska innehållet och då kommer stödpedagoger ha en betydande roll.

Ewa Sundström från Sollefteå kommun uttrycker det såhär:

Brukarnas behov idag och i framtiden inom funktionsstöd är många gånger komplexa, dessutom ställer lagstiftningen höga krav på verksamheten. De ökade kraven medförde att vi 2019 införde stödpedagoger inom Sollefteå kommun, vilket inneburit att vi höjt personalens kompetens och fått en avsevärd kvalitetshöjning inom vår verksamhet”

Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 6 fysiska sammankomster, samt 4 digitala sammankomster om ca 3-4 dagar per tillfälle. Alla fysiska sammankomster är förlagda till Sollefteå och innehåller betygsgrundande moment.
Under sammankomsterna ordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform enligt schema.

Behörighet

Utbildningen ses som en vidareutbildning för dig som redan arbetar i branschen och har gymnasieexamen och har läst specifika kurser på gymnasiet.

 • Grundläggande behörighet
  – Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Särskilda förkunskaper
  – Betyg Hälsopedagogik
  – Betyg Specialpedagogik 1
  – Betyg Specialpedagogik 2
  – Betyg Svenska 2
  - Minst 1 års yrkeserfarenhet med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan.

Lång yrkeserfarenhet kan ge dig behörighet

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Vi gör sedan bedömningen om du har reell kompetens, det vill säga att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket den leder till.

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

E-tjänst för kompetenskartläggning

Från och med 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdig. Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar 15 februari för utbildningsstart på plats i Sollefteå 28 augusti 2023.

Sista ansökningsdag: 15 maj

Öppen för sen anmälan tom 23 augusti! -Nu är ansökan stängd!Utbildningsledare Stödpedagog

Sara Molarin

Utbildningsledare Stödpedagog

Mobil: 070-608 21 60

E-post: sara.molarin@utb.solleftea.se