Lyssna på sidan Lyssna

Stödpedagog, 200 YH-poäng

Platser kvar för sena anmälningar!

En utbildning för dig som vill arbeta och vidareutveckla dina kunskaper inom funktionsstöd!

Se en film som beskriver mer av utbildningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se våra kommande informationsträffar om utbildningen

Inom både privat och offentlig sektor ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar nära personer som behöver stöd på grund av funktionsnedsättning. Med en utbildning till stödpedagog får du specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas i branschen. Fokus ligger på stöd, utveckling och handledning. Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess inverkan på vardagslivet.

Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.

I utbildningen ingår även kursen Lärande i arbete (LIA), en praktik som görs på en arbetsplats, exempelvis på din hemort. Från och med år 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdigt.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkesroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare. Inom funktionsstöd, socialpsykiatri, skola och anpassad skola vill man utveckla det pedagogiska innehållet och då kommer stödpedagoger ha en betydande roll.

Ewa Sundström från Sollefteå kommun uttrycker det såhär:

Brukarnas behov idag och i framtiden inom funktionsstöd är många gånger komplexa, dessutom ställer lagstiftningen höga krav på verksamheten. De ökade kraven medförde att vi 2019 införde stödpedagoger inom Sollefteå kommun, vilket inneburit att vi höjt personalens kompetens och fått en avsevärd kvalitetshöjning inom vår verksamhet”

Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 4 fysiska träffar under 3-4 dagar i Sollefteå samt 1-2 halvdagar/vecka med digitala lärarledda uppkopplingar. Du behöver en väl fungerande dator, uppkoppling, kamera, mick och ljud (tillexempel ett headset)

Under träffarna i Sollefteå ordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.

Behörighet

Utbildningen ses som en vidareutbildning för dig som redan arbetar i branschen och har gymnasieexamen och har läst specifika kurser på gymnasiet.

 • Grundläggande behörighet
  – Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Särskilda förkunskaper
  – Betyg Hälsopedagogik
  – Betyg Specialpedagogik 1
  – Betyg Specialpedagogik 2
  – Betyg Svenska 2
  - Minst 1 års yrkeserfarenhet med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan.

Lång yrkeserfarenhet kan ge dig behörighet

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har från arbete och studier i och utanför det formella utbildningssystemet. Vi gör sedan bedömningen om du uppfyller kraven för behörighet.

Du kan också vara behörig till utbildningen om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva ett yrke som stödpedagog. Detta gäller högst 20 procent av årsplatserna

Fyll i formuläret och spara ner det på din dator. Ladda sedan upp det i din ansökan på Yh-antagning.se tillsammans med de dokument du hänvisar till som bilagor.

Kompetenskartläggning (pdf.) Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdig. Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete

Ansökan och utbildningsstart

Start 2024-09-02

Ansökan är förlängd tom 2024-08-25

Boende

Läser du eller kommer du att läsa en distansutbildning i Sollefteå? Då är det bra att veta vart du kan bo när du är på besök här. För att göra det enkelt för dig nämner vi här några boenden i Sollefteå med närhet till Reveljen. Läs mer via länken nedan:

https://www.solleftea.se/Utbildning--barnomsorg/reveljen-vuxenutbildning/yrkeshogskola/boende-i-solleftea

Utbildningsledare Stödpedagog

Sara Molarin

Utbildningsledare Stödpedagog

Mobil: 070-608 21 60

E-post: sara.molarin@utb.solleftea.se