Lyssna på sidan Lyssna

Socialpedagog, 400 YH poäng

Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv? Människor i alla åldrar, i utsatta situationer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa av olika slag. Människor som behöver professionell behandling och stöd i sin utveckling.

Se en film som beskriver mer av utbildningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandlings- och stödverksamheter bedrivs i Sverige av privata, ideella, kommunala, regionala samt statliga huvudmän i såväl olika boendeformer eller som daglig verksamhet. Branschen har stort behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn.

Under utbildningen får du den formella kunskap och de färdigheter som efterfrågas. Du får utveckla din yrkesmässiga roll om hur du ska bemöta människor i kris, svårigheter och förändring. Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 115 yh-poäng av 400 yh-poäng i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under praktisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som socialpedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling. Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn, SIS och inom kriminalvården.

Fanny Jedborn, biträdande institutionschef SiS ungdomshem Vemyra utrycker det såhär:

”Efterfrågan av våra befintliga behandlingsplatser är hög, det finns även ett behov av fler platser. SiS, Statens institutionsstyrelse, kommer därmed behöva rekrytera välutbildad personal. SiS har krav på att all tillsvidareanställd personal ska vara utbildad. Det är viktigt att ha en teoretisk grund för att kunna leverera den kvalitet som krävs i ett många gånger utmanande men oerhört stimulerande arbete.”

Utbildningsform

Utbildningen är upplagd på distans på heltid (40 h/vecka). Huvuddelen av studierna bedrivs från din hemort. Utbildningen omfattar 4 terminer med totalt 5 fysiska träffar/sammankomster i Sollefteå, varje sammankomst är 3-4 dagar. Under de 5 träffarna i Sollefteå sker betygsgrundande och examinerande aktiviteter som kräver fysisk närvaro. Du bekostar själv din resa och ditt boende till Sollefteå vid sammankomsterna.

Mellan sammankomsterna sker digital undervisning och betygsgrundande digitala lektioner på måndagar och torsdagar kl 08.30 -12.00. Övrig kommunikation och uppföljningar sker via IT-plattform.
Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra utbildningen. Webbkamera och headset krävs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vill du veta mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du ansöker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du länk längre ned på sidan. Där hittar du även länk till Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Läs mer om behörighet till Socialpedagog via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.

Reell kompetens och 20-procentsregeln

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

En väg att uppfylla grundläggande behörighet:

 • Svenska 1/ Svenska som andra språk 1 eller Svenska A/ Svenska som andra språk A eller motsvarande äldre utbildning
 • Engelska 5/ Engelska A eller motsvarande äldre utbildning
 • Samhällskunskap 1a1/ Samhällskunskap A eller motsvarande äldre utbildning

Samt 3 års sammanlagd arbetslivserfarenhet inom vilket område som helst. Föräldraledighet och militärtjänstgöring räknas. Arbetslivserfarenhet skall styrkas med arbetsgivarintyg.

Du kan också vara behörig till utbildningen om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva ett yrke som socialpedagog. Detta gäller högst 20 procent av årsplatserna.

Fyll i formuläret och spara ner det på din dator. Ladda sedan upp det i din ansökan på Yh-antagning.se tillsammans med de dokument du hänvisar till som bilagor.

Kompetenskartläggning (pdf.) Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Olika steg i bedömningsprocessen:

 1. Grundläggande behörighet.
 2. Om antalet platser på utbildningen är mindre än antalet behöriga sökande bedöms betyg och de behöriga sökanden kallas till prov.

Kurser i utbildningen

 • Socialt arbete – yrkesintroduktion, organisation och författningar 30 yh-poäng
 • Utveckling, socialisation och livsvillkor - individ, grupp och samhälle 40 yh-poäng
 • Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar 35 yh-poäng
 • Beroende och samsjuklighet 35 yh-poäng
 • Socialpedagogik och metodarbete 40 yh-poäng
 • Integrationspedagogiskt socialt arbete 35 yh-poäng
 • Socialpedagogiskt arbete med barn och unga 50 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1, 45 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2, 70 yh-poäng
 • Examensarbete 20 yh-poäng

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd för start 2024!

Boende

Läser du eller kommer du att läsa en distansutbildning i Sollefteå? Då är det bra att veta vart du kan bo när du är på besök här. För att göra det enkelt för dig nämner vi här några boenden i Sollefteå med närhet till Reveljen. Läs mer via länken nedan:

https://www.solleftea.se/Utbildning--barnomsorg/reveljen-vuxenutbildning/yrkeshogskola/boende-i-solleftea

Utbilningsledare Socialpedagog

Anna Westerlund

Utbildningsledare Socialpedagog/Behandlingspedagog

Mobil: 076-307 90 37

E-post: anna.westerlund@utb.solleftea.se