Yrkeshögskola

Vill du gå en eftegymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke? Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig?

Nio av tio arbetsgivare anser att yrkeshögskolan (YH) gett de examinerade den kompetens som efterfrågas. Det framgår av en ny studie som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerade i mars 2018.

"Yrkeshögskolans uppdrag är att kompetensförsörja arbetslivet. Därför är det glädjande att vi i år fått kvitto på att de studerande får jobb efter examen och att de som anställer personer med YH-examen också är nöjda med vad de får" säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. Du hittar länk till myndighetens sida längre ned på sidan.

Teori kombinerat med praktik

En YH-utbildning kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom de branscher där det finns ett behov av välutbildad arbetskraft. Det stora inslaget av praktiskt lärande innebär att du redan under studietiden får värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter. Syftet med en YH-utbildning är därför att utbildningen ska leda direkt till ett arbete efter avlagd examen.

Reveljen har under hösten 2022 startat två egna yrkeshögskoleutbildningar: Stödpedagog Öppnas i nytt fönster. 200 YH-poäng och Behandlingspedagog Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

Håll koll på hemsidan under februari 2023, då får vi veta vilka utbildningar vi beviljats med start under hösten 2023.

I samarbete med andra utbildningsanordnare erbjuds: Processtekniker Öppnas i nytt fönster. – krossning, asfalt och betong 370 YH-päng och Energiingenjör Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

På yrkeshogskolan.se kan du hitta information om alla YH-utbildningar som finns i vår region samt i övriga Sverige. Längre ned på sidan hittar du länk till deras webbplats.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du en film som svarar på vanliga frågor om Reveljens YH-utbildningar Länk till annan webbplats.