Yrkeshögskola

Vill du gå en eftegymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke? Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig?

Andelen i jobb efter examen från yrkeshögskolan har återhämtat sig efter pandemin och är återigen över 90 procent visar nya siffror på SCB. "Det finns en stor kompetensbrist i samhället och det är glädjande att individer som satsar på utbildning får jobb efter examen", säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

-Av de som examinerades 2021 har 91 procent arbete som huvudsaklig sysselsättning hösten 2022. Yrkeshögskolan har gjort sig känd för att vara utbildningsform som erbjuder korta utbildningar som leder till jobb, men under pandemin var det tuffare för nyutexaminerade att få jobb och resultaten sjönk. Nu har examinerades situation på arbetsmarknaden förbättrats och det har blivit lättare att få jobb, säger generaldirektör Thomas Persson.

Teori kombinerat med praktik

En YH-utbildning kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom de branscher där det finns ett behov av välutbildad arbetskraft. Det stora inslaget av praktiskt lärande innebär att du redan under studietiden får värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter. Syftet med en YH-utbildning är därför att utbildningen ska leda direkt till ett arbete efter avlagd examen.

Reveljen kommer att starta två egna yrkeshögskoleutbildningar under hösten: Stödpedagog Öppnas i nytt fönster. 200 YH-poäng och Behandlingspedagog Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

Vi erbjuder även Behandlingspedagog-Flex  som är en utbildning där du kan validera tidigare kunskaper och därefter erbjudas kompletterande kurser.

I samarbete med andra utbildningsanordnare erbjuds: Processtekniker Öppnas i nytt fönster. – krossning, asfalt och betong 370 YH-päng och Energiingenjör Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

På yrkeshogskolan.se kan du hitta information om alla YH-utbildningar som finns i vår region samt i övriga Sverige. Längre ned på sidan hittar du länk till deras webbplats.