Lyssna på sidan Lyssna

Yrkeshögskola

Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke?
Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig!

YH-kurser är utbildningar upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. De riktar sig främst till yrkesverksamma som vill förnya sin kompetens eller utvecklas i en befintlig roll. De flesta kurser har flexibla upplägg för att det ska gå att kombinera arbete och studier.

– Yrkeshögskolan erbjuder en väldigt intressant mix av kurser för kompetensutveckling.
Jag skulle säga att det finns något för de flesta. Som arbetsmarknaden ser ut och utvecklas idag är det nyttigt att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde och för det har YH ett starkt erbjudande, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå.

Teori kombinerat med praktik

En YH-utbildning kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom de branscher där det finns ett behov av välutbildad arbetskraft. Det stora inslaget av praktiskt lärande innebär att du redan under studietiden får värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter. Syftet med en YH-utbildning är därför att utbildningen ska leda direkt till ett arbete efter avlagd examen.

Reveljen kommer under hösten 2024 starta två yrkeshögskoleutbildningar: Stödpedagog Öppnas i nytt fönster. 200 YH-poäng och Socialpedagog Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

I samarbete med andra utbildningsanordnare erbjuds: Processtekniker Öppnas i nytt fönster. – krossning, asfalt och betong 370 YH-päng och Energiingenjör Öppnas i nytt fönster. 400 YH-poäng.

På yrkeshogskolan.se kan du hitta information om alla YH-utbildningar som finns i vår region samt i övriga Sverige. Längre ned på sidan hittar du länk till deras webbplats.