Lyssna på sidan Lyssna

Skidskytte (biathlon)

Välkommen till Sollefteå Skidgymnasium Biathlon som är ett av Sveriges två skidskyttegymnasier med RIG status (riksidrottsgymnasium).

INSPIRERAS hos oss!

Vårt motto i Sollefteå är att eleven alltid skall vara i centrum! Vi vill erbjuda dig som elev kvantitativ och kvalitativ bra träning och utbildning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö och förbereda dig inför en framtida elitkarriär.

Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och resultat.

Tag chansen och sök till oss idag och INSPIRERAS hos oss imorgon!

Följ oss via vår hemsida eller vårt Instagram konto: @sollefteaskidgymnasiumbiathlon

Vision och syfte:

Vi har följande vision för vår verksamhet här i Sollefteå:

Sollefteå Gymnasium är landets mest eftertraktade skola när det gäller att kombinera gymnasiestudier med intensiv satsning mot den yppersta världseliten i skidskytte.

Här finns de unika resurserna, de bästa tränarna och den bästa studie- och träningsmiljön!

Riksidrottsförbundets (RF) och SSSF:s syfte med RIG-verksamheten är:

Att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrotts miljö präglad av glädje, utveckling och resultat.

Träningskoncept och tränare:

Skidgymnasiet, Biathlon har tre heltidsanställda tränare som alla har GIH - utbildning (specialidrott) eller annan universitetsutbildning som är kvalificerande för uppdraget som tränare vid ett skidgymnasium.

Tränarna har alla haft en egen aktiv karriär inom skid- och skidskytte sporten. Dessutom många års erfarenhet som landslagsledare på seniornivå med flertalet ledaruppdrag vid ex VM, OS och JVM.

Detta är några viktiga saker i vår träningsfilosofi:

 • Vi jobbar efter de rekommendationer som finns i SSSF:s riktlinjer.
 • Eleverna utbildas så att de får förståelse och kunskap om träningens upplägg och genomförande.
 • Innehåll och mängd i träningen varieras via låg, mellan och hög (volym) veckor. Från årskurs 1 är det mer grundläggande träning för att sedan årskursvis specialiseras, varieras och individanpassas mer efterhand.
 • De egna erfarenheterna från eleven tillsammans med tränarnas spelar in då ett optimalt träningspussel skapas för varje individ eller grupp.
 • Ett viktigt mål är att det ska vara så bra kvalitet som möjligt på varje enskilt träningspass.
 • Styrketräningen genomförs med individuellt anpassad progression där den allmänna styrke statusen prioriteras i början och specialiseras efterhand. Styrkan tränas både som gemensamma pass och under eget ansvar.
 • Skytteträningen bedrivs kontinuerligt med att först skapa en grundläggande bas för skyttetekniken för att sedan intensifieras mot det skidskyttespecifika skyttet i kombination med ansträngning. Prioritet läggs också på individuell skytteträning mellan enskild elev och tränare med hjälp av simulator och elektronik.

Alla elever har ett individualiserat träningsprogram (via maxpulse.se) från och med period 1 det år de antagits till Skidgymnasiet. Detta innebär att eleverna har hjälp och uppföljning från tränarna redan under sommarlovet efter årskurs 9.

Vi strävar efter att:

 • Träna rätt och smart!
 • Träna med rätt intensitet på alla pass!
 • Träna med glädje och sporra varandra!
 • Ständigt jobba med individuell utveckling!

För oss är alltid ELEVEN i centrum där människan kommer i första hand - mår du bra och trivs med din tillvaro finns det mycket större utsikter att du lyckas med dina insatser och resultat på träning och tävling.

Teori och träningsdagbok:

Den största delen av ämnet specialidrott består givetvis av träning i olika former men du får även en omfattande teoretisk utbildning i detta ämne.

Syftet är att du ska få en större kunskap och förståelse inom en rad olika områden vilket i sin tur gör att du ex vet hur och varför du ska träna olika moment, vad som är viktigt för att tillgodogöra sig träningen på bästa sätt osv.

Specialidrott består av ett antal kurser som innehåller både praktik (träning, tävling mm) och teori där betyg ges i respektive kurs.

Detta är de delar som ingår i Skidgymnasiets teoriutbildning:

 • Fysiologi
 • Träningslära
 • Träningsplanering
 • Kost - teori och praktik
 • Idrottspsykologi
 • Anatomi
 • Idrottsskador
 • Tester
 • Ledarskap - teori och praktik
 • Etik och moral inkl Värdegrund
 • Antidoping inkl en certifiering Ren Vinnare
 • Materielvård och Vallning
 • Skytteteori

Alla elever vid Skidgymnasiet får tillgång till en webbaserad träningsdagbok. Denna kan användas av elever och tränare var och när som helst bara det finns en lämplig enhet samt en internetuppkoppling.

Träningsdagboken ska fyllas i dagligen, först och främst för elevernas egen skull men även så att tränarna kan följa och coacha eleverna på ett bra sätt.

Detta är särskilt viktigt då eleverna inte är på skolan, ex under fjärr- distansstudier, lov och liknande.

Läger och tävlingar:

Vårt första läger sker vid skolstarten med ett inskolningsläger med fokus på teambuilding men givetvis även med en hel del träning. Därefter har vi ett höstläger runt v38 som oftast genomförs med landets andra skidskyttegymnasium. Lägerort för detta läger kan variera men de senaste åren har vi varit i Idre och utnyttjat deras rullskidbana med skjutvall samt fjällmiljö. I november då snön börjar falla genomför vi två läger på snö. Val av lägerort på dessa läger styrs mycket av snötillgången. De senaste åren har vi varit i Saxnäs på det första lägret där vi fokuserat mycket på teknik och skidvana medan det andra lägret har bedrivits på hemmaplan då vi haft väldigt fina förhållanden på Hallstaberget och där vi även kan kombinera skidåkning med skytte.

Alla dessa läger är kostnadsfria för eleverna.

Vi har även en målsättning att vart fjärde år genomföra ett läger utomlands för våra elever. Lägerort för detta träningsläger kan variera beroende på syftet. Platser som vi varit på under åren är bland annat de klassiska skidskytteorterna Oberhof, Bansko och Antholz vilket varit mycket uppskattat av våra elever.

På detta läger tillkommer en egenavgift för eleverna.

När det sedan blir dags för säsongens höjdpunkt - Tävlingssäsongen! Så finns vi tränare på plats under samtliga Swecup-tävlingar och JSM. Förutom att vara på plats och observera eleverna i tävlingssituationer så finns möjlighet till olika stödinsatser också. Det finns även möjlighet att få hjälp med transport till/från tävlingsorten för våra elever.

Tester och Medicinsk Support:

Under läsåret får eleverna genomföra lite olika tester där målet är en individuell progression och utveckling.

Några tester som vi genomför regelbundet är:

 • Det legendariska Hallstatestet ca 3 ggr/år.
 • 3000 m på bana ca 2 ggr/år.
 • Kombtest Rullskidskytte ca 3 ggr/år.
 • Styrke- och spänsttester ca 2 ggr/år.
 • Tester på rullbandet ca 2 ggr/år.
 • Skyttetester ca 3-4 ggr/år

Utöver ovanstående tester görs en en screening av alla elevers rörlighet. Denna görs under ledning av tränarna och ger eleverna konkreta tips och råd på övningar som förbättrar deras rörlighet, styrka och (indirekt) tekniken i skidspåret.

För att säkerställa att det är ok att börja träna lite mer och, för många, lite hårdare får alla nya elever göra en så kallad hjärtscreening då de börjar vid Skidgymnasiet.

Dessutom görs regelbundna blodtester på eleverna 1-3 gånger/år beroende på kön och behov.

Skolan har både skolläkare och skolsköterska som engagerar sig mycket i skidelevernas hälsa och välbefinnande. Vid behov kan de remittera eleverna vidare till allmänvården.

I tillägg till detta har alla RIG elever vid Skidgymnasiet möjlighet att via RF-stöd få tillgång till appen Svensk Idrottshälsa och därigenom tillgång till konsultation med idrottsläkare , idrottspsykolog och fysioterapeut. Dessutom kan alla elever teckna en egen sjukförsäkring som möjliggör snabbare vård vid skada eller sjukdom.

Tidigare elever:

Sedan skidskyttegymnasiet startade upp sin verksamhet i Sollefteå har flertalet av våra svenska skidskyttar startat sina karriärer här. Här kommer ett axplock av de mest framgångsrika med bössan på ryggen:

 • Ingela Andersson
 • Helena Ekholm
 • Magdalena Forsberg (gick på längd)
 • Elisabeth Högberg
 • Magnus Jonsson (gick på längd)
 • Fredrik Lindström
 • Anna Magnusson
 • Anna-Maria Nilsson
 • Mattias Nilsson (gick på längd)
 • Sebastian Samuelsson
 • Elvira Öberg
 • Hanna Öberg
 •  

Många av våra elever stannar på ett eller annat sätt kvar i sporten vilket vi ser som mycket glädjande och viktigt. Exempelvis så är det många före detta elever som är verksamma på klubbnivå för att hjälpa nya barn och ungdomar in i vår idrott. Men vi har även några gamla elever som arbetar inom skidskytte på hög nationell eller internationell nivå som bland annat tränare, ledare och vallare.

Dagsschemat:

Som elev vid skidgymnasiet kan du kombinera din elitsatsning med studier på följande program:

 • Naturvetenskap (även inriktning SAM)
 • Samhälle
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Vård- och omsorg
 • Barn- och fritid
 • Fordon och Transport

Skidskytte är ett skolämne som kallas specialidrott och som elev på skidgymnasiet har du detta ämne fyra halvdagar varje vecka.

Går du exempelvis i årskurs 1 har du specialidrott måndag kl 13.00-16.00, onsdag och torsdag kl 8.00-11.00 och fredag kl 13.00-16.00. Tisdag är hel skoldag då du bara läser övriga skolämnen.

En vanlig dag om du har träningstid på förmiddagen kan se ut så här:

Samling kl 08.00 då du ska vara ombytt och klar. Är det skidåkning på programmet ska även dina skidor vara vallade och klara.

Vid samlingen är det oftast en del allmän info samt att vi går igenom mål, syfte och genomförande av dagens träningspass.

En stor del av träningspassen genomförs i terrängen uppe på Hallstaberget.

Då det är behov av att transportera eleverna har skidgymnasiet tillgång till två minibussar samt en personbil för detta ändamål.

Passen genomförs gemensamt där vi jobbar på att utveckla olika färdigheter inom skidskyttet. Vi strävar efter att alltid vara två tränare med på träningstillfällena då en kan jobba mera mot skyttet medan den andra exempelvis kan arbeta med teknikträning individuellt eller i grupp.

Efter träningen är det ombyte och dusch på skolan innan det är dags för lunch.

Resten av skoldagen är det vanliga lektioner och skoldagen slutar ca kl 15.50.

Normalt sett har eleverna tränat klart för dagen då de lämnar skolan och kan ägna kvällen åt läxor och fritid.

Utbyten:

Skidgymnasiet (längd & skidskytte) har sedan 1993 bedrivit ett årligt utbyte med två motsvarande verksamheter i Chamberý (Frankrike) och Lahti (Finland). Från höstterminen 2023 ingår även Nove Mesto (Tjeckien) i detta utbyte. Värdskapet alternerar mellan de olika platserna så var fjärde år är Sollefteå värdar för utbytet. Året som vi är värdar inkluderas alla elever i utbytet. Övriga år väljs några elever ut som får åka till Frankrike, Finland eller Tjeckien. Eleverna får på plats uppleva hur våra utländska vänner bedriver sin träning i deras hemmiljöer.

Träningsmiljö:

Sollefteå är en ort med ca 9000 invånare i tätorten och i stort sett allt ligger inom gång- eller cykelavstånd. Många elever väljer att bo i en egen lägenhet och en liten stad innebär att de flesta lägenheterna ligger nära skolan och är även relativt billiga i pris.

Sollefteå erbjuder en fantastisk träningsmiljö. Skidanläggningen på Hallstaberget erbjuder bland annat en 5,4 km lång rullskidbana i kuperad och variationsrik terräng, banan erbjuder också många alternativa slingor. Under vinterhalvåret prepareras ca 60 km spår kontinuerligt (vid god snötillgång) och för att säkerställa tidig snö på Hallstaberget finns här även ett konstsnöspår som totalt omfattar 7,4 km. Skjutvallen erbjuder idag 30st elektroniska mål och som elev har du full tillgång till skyttemattor, papptavlor etc. såväl träningstid som på kvällar och helger.

En annan och viktig del av träningsmiljön är de lokaler som Skidgymnasiet har till sitt förfogande. I dagsläget finns det stora (ca 1500 kvm) och specialanpassade lokaler för verksamheten. Här finns gym, vallningslokal, tvättstuga, omklädningsrum, torkrum, skidförvaring, pentry, samlingslokaler, vapenvårdsrum, skytterum (för luftgevär, Scatt & ECO-skytte), vapenkasun, tränarkontor samt ett labb med rullband för klassisk rullskidåkning, löpning eller skidgång.

Antagning:

Under innevarande 3-årsperiod har Skidgymnasiet (skidskytte) 12 elevplatser på RIG. Vi har även 8 elevplatser på NIU under en 4-årsperiod att tillsätta.

Ansökan görs via Svenska Skidskytteförbundets (SSSF) hemsida. Sista ansökningsdag är den 1/12. Då ansökningstiden gått ut kallas du sedan till en träff hos oss om du sökt oss i 1:a hand. Vid träffen får du information om skolan och hur arbetet med antagningen går till. Vi genomför även enskilda intervjuer samt något träningspass/test.

En vanlig gymnasieansökan till önskat program på Sollefteå gymnasium behöver du också göra.

Arbetet med antagning brukar vara avslutat och klart någon gång i slutet av mars, början på april. Vid vårt Skidgymnasium (längd & skidskytte) har vi sedan en träff med alla antagna elever + föräldrar. Denna träff brukar genomföras i slutet av den vårterminen.

Kontakt:

Vid frågor kan du kontakta någon av oss tränare eller ansvarig skolledare - se kontaktinfo på Skidgymnasiets startsida. Använd mer än gärna vår epostadress: skidgymnasiet.biathlon@utb.solleftea.se

Läs gärna informationsbladet om Skidgymnasiet - du hittar länken på Skidgymnasiets startsida.

Skidgymnasium Biathlon på Instagram