Lyssna på sidan Lyssna

Specialkost

Specialkost av medicinska skäl

Bifoga ett intyg från vårdande läkare eller dietist. Intyget ska vara inlämnat så snart som möjligt, men senast 1 månad efter ansökan.

Om specialkosten av medicinska skäl behöver justeras eller om det gamla intyget gått ut under innevarande läsår, behöver du skicka in en ny ansökan med ett nytt intyg.

Anpassad kost av religiösa eller etiska skäl

Religiöst och etiskt anpassad kost kräver ansökan, men inget intyg.

Andra sjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kräver att man alltid eller ibland behöver justera kosten. Då behövs ett intyg som beskriver hur kosten behöver anpassas efter behov.

Kom ihåg:

  • Du behöver göra en ny ansökan för varje läsår.
  • Skicka in ansökan senast 2 veckor innan terminsstarten.
  • Skicka eventuella intyg så snart som möjligt, men senast 1 månad efter ansökan.
  • Om ditt barn byter skola behöver du skicka in en ny ansökan.
  • Uppstår behovet av specialkost under terminen skickar du in ansökan, och vid behov intyg, så snart som möjligt.

OBS! Du som saknar bank-id kan ansöka om specialkost eller anpassad kost genom att kontakta skoladministratören eller rektorn på din förskola/skola.