Placering

Det är rektor vid respektive enhet som beslutar om placering i förskole- och fritidshemsverksamhet. Plats erbjuds enligt föräldrarnas önskemål så långt det är möjligt.

Erbjudande om plats meddelas muntligen och beslut om placering skickas därefter ut skriftligt tillsammans med blanketter för schema- och inkomstredovisning.

Om plats inte accepteras, måste ny ansökan lämnas in och barnet får en ny köplacering (från vilken plats garanteras inom fyra månader).

Ändring av placering

Ansökan om ändrad placering från en förskola till en annan görs på samma blankett som används vid ansökan om plats i förskoleverksamhet. När ansökan inkommit till kommunen ställs barnet i kö och placering ändras så snart som möjligt.

Omfattningen av barnets närvarotid i verksamheten bestäms med hänsyn till:

  • föräldrarnas arbete och/eller studier
  • barnets eget behov