Lyssna på sidan Lyssna

Schemaredovisning

Närvaro/vistelsetider

När ditt barn har börjat på förskolan ska du lämna ett aktuellt schema på barnets närvarotider genom appen Edlevo. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Nya schematider registreras senast 7 dagar innan startdatum.

Du som vårdnadshavare ska vid stadigvarande förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Förändringarna som gäller samma dag eller dagen efter meddelas direkt till förskolans personal. Om arbetstiderna är oregelbundna och tiderna inte kan anges i bestämda klockslag i förväg ska ett preliminärt schema lämnas i appen Edlevo.

När någon av föräldrarna är ledig, ska även barnet vara ledigt från förskolan. Du når Edlevo Education via appen Edlevo smo finns för nedladdning i App Store och Google Play. Edlevo kräver Android 5.0 alternativgt iOs 11 eller senare.