Gymnasial nivå

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ungdomar får på gymnasiet. Gymnasial nivå passar dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera med vissa ämnen.

Studera på gymnasial nivå

De gymnasiala kurserna för vuxna och gymnasielskolans kurser för ungdomar har samma kursplaner, men skiljer sig i upplägget. Studierna innebär ett mer elevaktivt arbetssätt med eget ansvar, en högre studietakt och ett stort inslag av självstudier.

Gymnasial nivå kan du söka:

  • Från och med andra kalenderhalvåret som du fyller 20 år
  • Eller efter slutförd utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan
  • Om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge

Egen studieplan

Du läser efter en egen studieplan. Det betyder att du och skolan i samråd väljer vilka kurser du vill läsa.

Varje kurs har poäng

Poängen visar kursernas storlek. Om du läser på heltid förväntas du klara 20 poäng varje vecka. Under 20 veckor ska du alltså klara 400 poäng om du studerar på heltid.

Undervisningen är gratis

Det kostar inget att läsa, men du måste själv köpa egna läroböcker.

Ansökan

Använd webbansökan, du hittar länk längre ned på sidan. Det finns två olika studieformer att välja mellan.

Välj studieform

Du kan välja två olika sätt att studera:

  1. Undervisning på plats dagtid (Komvux)
  2. Distans via webben (Arena Utbildning)


1. Undervisning på plats dagtid

Kurserna på plats hos Komvux Reveljen passar dig som vill träffa lärare och studera tillsammans med andra i en lugn och trivsam miljö.

Kurser: se vårt kursutbud

Kursinfo: Kurserna är på dagtid med lektioner på plats vid Reveljen, Sollefteå.

Kursstarter hösten 2021: 16 augusti, 23 augusti, 30 augusti, 6 september

Sista ansökningsdagar:

För start 16 augusti: 6 juni

För start 23 augusti: 15 augusti

För start 30 augusti: 22 augusti

För start 6 september: 29 augusti

2. Distans - Arena Utbildning

Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar.

Kurser: se kursutbudet via Arena Utbildnings hemsida, länk finns längre ned på sidan.

Kursinfo: Kurserna läses helt på distans utan sammankomster.

Kursstarter 2021: 11 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 16 augusti, 20 september, 25 oktober, 29 november

Sista ansökningsdagar: Senast söndag kl. 24.00 3 veckor innan kursstart. Undantag är start 16 augusti då sista ansökningsdag är 6 juni.

Studietakt

Du kan läsa dina distanskurser på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Om du studerar på heltid (100 %) är studietakten 5 veckor för en kurs på 100 poäng och du behöver minst 40 timmar per vecka för dina studier.

Vi rekommenderar att du läser dina distanskurser på mer än 5 veckor då det är svårt att i ämnen som till exempel svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap hinna utveckla de förmågor och kunskaper som krävs på så kort tid. Viktigt att tänka på är också att om du läser en kurs på 100 poäng på 5 veckor så kan eventuella nationella prov hamna på annan tid än i slutet på kursen.

Examination: Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms och återkopplas av din lärare. För Arena Utbildning gäller digitalt slutprov i lärplattformen som du gör hemifrån, alternativt att du bokar rum och teknisk utrustning på Reveljen när det är dags för prov.

Nationella prov: Om du läser på distans görs nationella prov på plats vid Reveljen Sollefteå. Det gäller kurserna Engelska 5 och 6, Matematik 1, 2, 3 och 4, Svenska 1 och 3 samt Svenska som andraspråk 1 och 3. Våren 2021 har regeringen beslutat att alla nationella prov är inställda för vuxenutbildningen.

Viktigt att veta

När du blivit anmäld till Arena Utbildning får du ett sms alternativt mail med dina inloggningsuppgifter. Ibland hamnar välkomstmailet i skräpposten, så titta även där. Kontakta Susanne Andersson Westin senast 5 arbetsdagar före kursstart om det är så att du inte fått dina inloggningsuppgifter.

Meddela förändringar i studieplan! Om du vill förlänga din kurs måste detta göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du vill förkorta din kurs måste detta göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nya önskade kursslutsdatum. Kom ihåg att om du har studiemedel via CSN kan ändringar påverka dina utbetalningar. Meddela också om du vill göra avbrott på kursen.