Lyssna på sidan Lyssna

Gymnasial nivå

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ungdomar får på gymnasiet. Gymnasial nivå passar dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera med vissa ämnen.

Studera på gymnasial nivå

De gymnasiala kurserna för vuxna och gymnasielskolans kurser för ungdomar har samma kursplaner, men skiljer sig i upplägget. Studierna innebär ett mer elevaktivt arbetssätt med eget ansvar, en högre studietakt och ett stort inslag av självstudier.

Gymnasial nivå kan du söka:

  • Från och med andra kalenderhalvåret som du fyller 20 år
  • Eller efter slutförd utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan
  • Om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge

Egen studieplan

Du läser efter en egen studieplan. Det betyder att du och skolan i samråd väljer vilka kurser du vill läsa.

Varje kurs har poäng

Poängen visar kursernas storlek. Om du läser på heltid förväntas du klara 20 poäng varje vecka. Under 20 veckor ska du alltså klara 400 poäng om du studerar på heltid.

Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktar skolan det som ett kursavbrott.

Studie- och yrkesvägledning

Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du bli inspirerad och motiverad och få hjälp med att fatta kloka karriärbeslut kring din framtid. Om du vill träffa en av våra studie- och yrkesvägledare, på plats eller genom digitalt möte bokar du en tid här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi erbjuder även drop-in för enklare frågor samt hjälp med tidsbokning torsdagar mellan kl 10:00 – 12:00.

För att ditt samtal med studie- och yrkesvägledare ska bli så givande som möjligt är det bra om du förbereder dig. Skriv gärna ner de frågor och funderingar som du har. Ta även med dina betyg från tidigare studier.

Hos våra studie- och yrkesvägledare finns även information från olika utbildningsanordnare, till exempel högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor.

Vill du ha kontakt via e-post når du oss på syv-reveljen@utb.solleftea.se där vi svarar på mail inom två vardagar.

Välj studieform, det finns två olika sätt att studera:

  1. Undervisning på plats eller via närdistans (komvux)

De platsförlagda gymnasiekurserna på Komvux Reveljen passar dig som vill träffa lärare och studera på dagtid tillsammans med andra i en lugn och trivsam miljö. Du läser vanligtvis en kurs på 100 poäng under 20 veckor, det vill säga 25% studietakt.

Vi erbjuder också ett flertal gymnasiekurser på närdistans för dig som vill studera på distans men samtidigt ha möjlighet till lärarstöd. Du studerar självständigt enligt den planering du får av din lärare och ni har regelbunden kontakt via lärplattformen Google Classroom. I kurserna ingår också några närträffar.

Kursinfo: Kurserna är på dagtid med lektioner via närdistans eller på plats vid Reveljen, Sollefteå.

Kurserna vi erbjuder hittar du lite längre ned på sidan.

Kursstarter 2024: 12 augusti, 19 augusti, 26 augusti och 2 september.

Sista ansökningsdagar:

För start 12 augusti: 2 juni
För start 19 augusti: 11 augusti
För start 26 augusti: 18 augusti
För start 2 september: 25 augusti

När du studerar på Komvux på plats eller via närdistans får du låna kurslitteratur samt Chromebook.

2. Distans via webben (Arena Utbildning

Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar. All kommunikation med utbildningsanordnaren sker via internet och kräver därför dator, internetuppkoppling samt webbkamera.

Kurser: Vilka kurser vi erbjuder ser du när du loggar in via webbansökan. Du hittar dem också på Arena Utbildnings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att vi inte erbjuder Arena Utbildnings hela utbud.

Kursinfo: Kurserna läses helt på distans utan sammankomster.

Kursstarter på heldistans (Arena Utbildning):

16 september - sista ansökningsdag 25 augusti
21 oktober -  sista ansökningsdag 29 september
25 november -  sista ansökningsdag 3 november

Kursstarter för yrkespaket på heldistans (Arena Utbildning):

21 oktober -  sista ansökningsdag 29 september

Sista ansökningsdagar: Senast söndag kl. 24.00 3 veckor innan kursstart.

Studietakt

Du kan läsa dina distanskurser på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Om du studerar på heltid (100 %) är studietakten 5 veckor för en kurs på 100 poäng och du behöver minst 40 timmar per vecka för dina studier.

Vi rekommenderar att du läser dina distanskurser på mer än 5 veckor då det är svårt att i ämnen som till exempel svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap hinna utveckla de förmågor och kunskaper som krävs på så kort tid. Viktigt att tänka på är också att om du läser en kurs på 100 poäng på 5 veckor så kan eventuella nationella prov hamna på annan tid än i slutet på kursen.

Examination: Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms och återkopplas av din lärare. För Arena Utbildning gäller digitalt slutprov i lärplattformen Exlearn som du gör hemifrån, alternativt att du bokar rum och teknisk utrustning på Reveljen när det är dags för prov.

Nationella prov: Om du läser på distans görs nationella prov i provlokal som Arena Utbildning tillhandahåller hos Arbetslivsresurs på Storgatan 50 i Sollefteå. Du kan även göra det nationella provet i Kramfors om det passar dig bättre. Håll koll på när det är dags för dig att skriva eftersom provtillfällen endast finns vid specifika dagar på respektive ort. Du bokar provtid i lärplattformen Exlearn. Det gäller kurserna Engelska 5 och 6, Matematik 1, 2, 3 och 4, Svenska 1 och 3 samt Svenska som andraspråk 1 och 3. För mer information kontakta elevsupporten på 010-788 00 39.

Viktigt att veta

När du blivit anmäld till Arena Utbildning får du ett välkomstmail/sms med dina inloggningsuppgifter. Ibland hamnar välkomstmailet i skräpposten, så titta även där. Kontakta Arena Utbildnings elevsupport på 010-788 00 39 senast 5 arbetsdagar före kursstart om det är så att du inte fått dina inloggningsuppgifter. Du måste logga in och börja arbeta i kursen under den första veckan från startdatum, annars blir du automatiskt avbruten. Om du påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter inte varit aktiv i den under mer än tre veckor i följd (utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet) kommer du också att avbrytas.

Meddela förändringar i studieplan till Arena Utbildnings elevsupport, 010-788 00 39 eller i lärplattformen Exlearn. Om du vill förlänga din kurs bör detta göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du vill förkorta din kurs bör detta göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nya önskade kursslutsdatum. Kom ihåg att om du har studiemedel via CSN kan ändringar påverka dina utbetalningar. Meddela också om du vill göra avbrott på kursen. 

För att studera via Arena utbildning måste du ha e-legitimation och en giltig identitetshandling.

Kursutbud platsförlagd undervisning och via närdistans

I tabellen finner du de kurser som Reveljen erbjuder på plats och via närdistans 2024.

Kurs

Poäng

Studieform

Övrigt

Förkunskaper

Engelska 5

100

På plats


Grundskola

Engelska 6

100

På plats/
Närdistans


Engelska 5

Matematik 1a

100

På plats/
Närdistans


Grundskola

Matematik 1b

100

På plats/
Närdistans


Grundskola

Matematik 1c

100

På plats/
Närdistans


Grundskola

Matematik 2a

100

På plats/
Närdistans


Matematik 1a/b/c

Matematik 2b

100

På plats/
Närdistans


Matematik 1a/b/c

Matematik 2c

100

På plats/
Närdistans


Matematik 1a/b/c

Religionskunskap 1

50

Närdistans


Grundskola

Samhällskunskap 1a1

50

Närdistans


Grundskola

Samhällskunskap 1a2

50

Närdistans


Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b

100

På plats


Grundskola

Samhällskunskap 2

100

Närdistans


Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 3

100

På plats

Endast start vår 2025

Samhällskunskap 2

Sociologi

100

Närdistans

Endast start höst 2024

Grundskola

Svenska 1

100

På plats


Grundskola

Svenska 2

100

Närdistans


Svenska 1

Svenska 3

100

På plats


Svenska 2

Svenska som andraspråk 1

100

På plats/Närdistans


Grundskola

Svenska som andraspråk 2

100

På plats/Närdistans


Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 3

100

På plats


Svenska som andraspråk 3

Ungdomskulturer

100

Närdistans

Endast start vår 2025

Grundskola


Ansökan

Du anmäler dig digitalt via webbansökan och legitimerar dig med e-legitimation. Där hittar du också aktuella startdatum och sista ansökningsdagar.

Webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild prövning gymnasial nivå

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på gymnasial nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även dig som tidigare har fått ett icke godkänt betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vid vissa fastställda datum under året och för vissa kurser.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

Prövningens innehåll

Beroende på vilken kurs prövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på alla delar som provet består av för att få ett (minst) godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Prövningar på plats

I de kurser som ges på plats eller via närdistans hos Reveljen har vi ett prövningstillfälle per termin. Du hittar de kurserna högre upp på den här sidan under fliken "Kursutbud platsförlagd undervisning och via närdistans".

Sista ansökan för vårens prövningar: 26 april 2024

Prövningar via Arena Utbildning

Kurser som ges via Arena Utbildning går också att göra prövning i. Dessa kurser hittar du på Arena Utbildnings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vanligtvis registreras du i den kurs du ska göra prövning i under 5 veckor då du läser in kursen på egen hand. Du gör sedan provet hos oss på Reveljen, Nipanområdet i Sollefteå. Vi erbjuder två prövningstillfällen per termin. Du kan endast söka prövning i en kurs per tillfälle.

Prövningsdatum hösten 2024:
17 oktober - sista ansökningsdatum 1 september
31 oktober - sista ansökningsdatum 15 september

Ansökan via vår e-tjänst

Längre ner hittar du länken för att komma till vår e-tjänst för att ansöka om prövning.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229. Du betalar in i samband med att du anmäler dig via vår e-tjänst. OBS! Kostnaden återbetalas inte om du avbokar.

VIKTIGT!

Skriv "Särskild prövning och ditt namn" i meddelandefältet vid inbetalning. Det är viktigt att du uppger ditt namn! Ta ett foto på din betalning och bifoga den i din anmälan för prövning, först då kommer vi att handlägga anmälan. Kom också ihåg att ta med dig giltig legitimation vid prövningstillfället, annars får du inte delta i provet.

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

E-tjänst för ansökan till prövning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.