Lyssna på sidan Lyssna

Gymnasiala yrkesutbildningar

Yrkesvux och lärlingsutbildning är statliga satsningar som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Reveljen kan inom komvux erbjuda dig som vill utbilda dig mot ett yrke flera olika intressanta alternativ. Utbildningarna vänder sig till dig som vill skaffa sig en helt ny yrkesutbildning, ändra yrkesbana eller komplettera en tidigare utbildning.

Utbildningens upplägg

Sollefteå kommun samarbetar med gymnasieskolorna i närområdet och erbjuder vissa yrkesprogram från dessa skolor. Vi har avtal med Trainor, som utbildar elektriker inom olika inriktningar, och med Arena Utbildning där du kan läsa några av Skolverkets nationella yrkespaket på distans.

Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

Även andra utbildningsanordnare kan vara aktuella. Läs mer om de utbildningar vi kan erbjuda på respektive undersida.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När du studerar en yrkesutbildning på gymnasial nivå så ingår det arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du gör en del av utbildningen på en arbetsplats där du får använda dina nya kunskaper. Vid APL följer du personalens arbetstider.

Behörighet

Den som har fullständig svensk grundskola eller motsvarande är behörig att söka till yrkesvux. På en del utbildningar kan branschen ställa krav på vissa förkunskaper. Har du frågor, kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare på syv-reveljen@utb.solleftea.se.