Industritekniker med inriktning mot processindustrin eller underhåll

Heta Utbildningar i Härnösand erbjuder ett nationellt yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat i samarbete med branschen för arbete inom det industritekniska området. Utbildningen har två inriktningar, mot processindustrin eller underhåll. Du väljer inriktning vid söktillfället.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven grundläggande:

  • kunskap om industriell produktion
  • kunskap om arbetsmiljöarbete
  • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning
  • förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Kursstart 9 oktober 2023, 52 veckor

Distans heltid med inneveckor i Härnösand. 7 inneveckor inklusive startvecka.
APL i 10 veckor utförs i två omgångar på hemorten.

Sista ansökningsdag: 8 september 2023. Max 20 personer.

Förutsättningar för att klara utbildningen: Grundläggande Engelska, Matematik, Svenska delkurs 4. Om betyg saknas kan kunskapstest göras. Rekommendation förkunskaper för bästa förutsättningar: Matematik 1, Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, Engelska 5

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker på Härnösands kommuns webbsida. Du hittar länk längre ned på sidan.