Lyssna på sidan Lyssna

Barnskötare - Elevassistent

Skolverkets nationella yrkespaket Barnskötare - Elevassistent innehåller kurser från Barn- och fritidsprogrammet och är utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Nästa start för utbildningen är 21 oktober 2024 med sista ansökningsdag 29 september.

Utbildningen är på distans och innehåller kurser på sammanlagt 1300 poäng. Läser du på heltid innebär det 65 veckors studier, på halvtid 130 veckor. I tabellen ser du vilka kurser som ingår. Kurserna bör läsas i den ordning som anges i tabellen.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande) 10 veckor ingår. Länkarna går till Arena Utbildnings hemsida där du kan se förkunskapskrav, kursinnehåll och kurslitteratur. På Skolverkets hemsida finns mer information om de olika kurspaketen vi erbjuder och om utbildningarnas mål, se länk längre ned på sidan.

‌Barnskötare - Elevassistent Bas 900 poäng

Kurs

Information

Poäng

Kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Lärande och utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Hälsopedagogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Människors miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Grundläggande vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du godkänt betyg i Vård och omsorgsarbete 1 & 2 samt Medicin 1 behöver du inte läsa kursen.

100

Specialpedagogik 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Pedagogiska teorier och praktiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

APL ingår

100

Pedagogiskt ledarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

APL ingår

100

Etnicitet och kulturmöten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

‌Barnskötare - påbyggnad 400 poäng

Kurs

Information

Poäng

Barns lärande och växande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Skapande verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Pedagogiskt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

APL ingår

200

‌Elevassistent - påbyggnad 400 poäng

Kurs

Information

Poäng

Barns lärande och växande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Specialpedagogik 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


100

Pedagogiskt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

APL ingår

200

Om du vill ha en examen från Barn- och fritidsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett komvuxarbete. Mer information kan du få av våra studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Studieform

Du läser på distans genom Arena Utbildning. Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha tillgång till dator, studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. För att studera via Arena utbildning måste du ha mobilt BankID och en giltig legitimation.

Behörighet och ansökan

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ansöker genom webbansökan som du hittar längre ned på sidan. Var noga med att skriva in vilket kurspaket du vill läsa på avsedd plats i webbansökan.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Det är en fördel om du själv kan anskaffa din APL-plats. Om du inte har möjlighet att hitta en plats kan Arena Utbildning hjälpa dig med det. Vid APL följer du personalens arbetstider.

  • Pedagogiska teorier och praktiker har 2 veckors APL och Pedagogiskt ledarskap har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt kan du göra 5 veckors APL på samma arbetsplats.
  • I sista kursen Pedagogiskt arbete görs en separat APL-period om 5 veckor.

Betyg och dokumentation

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser.

Studie- och yrkesvägledning

Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, Syv-reveljen@utb.solleftea.se.

Webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.