Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan komvux

Här ansöker du till komvux kurser på plats vid Reveljen och kurser på distans. Kursstarter och sista ansökningsdagar finns under grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Logga in med e-legitimation och följ instruktionerna nedan. Det finns också en film som visar hur du ska göra. Filmen finns längst ned på sidan.

Du söker till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genom att följa några olika steg.

Steg 1: Skaffa information och planera dina studier

Steg 3: Ansökan steg för steg

 1. Välj dina kurser från kurskatalogen. Det finns kurser på plats vid Komvux Reveljen, kurser på heldistans via Arena Utbildning samt vissa kurspaket för yrkesutbildningar.
 2. För alla kurser finns ett första möjligt startdatum. För våra kurser på plats är detta datum inte ändringsbart. För våra distanskurser kan datumet ändras framåt i tiden. Även slutdatum kan ändras för våra distanskurser beroende på vilket studietakt du vill studera på. Du skriver ditt önskemål om studietakt längre fram i ansökan. Studietakt anger du i procent, 25, 50, 75 eller 100 %. Skriv också om du vill läsa dina kurser parallellt (samtidigt) eller läsa dem en efter en.
 3. Studietakt: Du kan läsa dina distanskurser på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Om du studerar på heltid (100 %) är studietakten 5 veckor för en kurs på 100 poäng och du behöver minst 40 timmar per vecka för dina studier. Vi rekommenderar att du läser dina distanskurser på mer än 5 veckor då det är svårt att i ämnen som till exempel svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap hinna utveckla de förmågor och kunskaper som krävs på så kort tid. Viktigt att tänka på är också att om du läser en kurs på 100 poäng på 5 veckor så kan eventuella nationella prov hamna på annan tid än i slutet på kursen.
 4. Komplettera din ansökan med uppgifter om tidigare utbildning, nuvarande sysselsättning, utbildningssyfte, ditt mål med studierna med mera.
 5. Fyll i din kontaktinformation såsom mobiltelefonnummer och e-postadress.
 6. Bifoga betyg (behövs inte om du läst på Sollefteå gymnasium), intyg eller andra nödvändiga dokument som krävs för att din ansökan ska bli fullständig.
 7. Skicka in din ansökan - du får en bekräftelse via e-post att din ansökan är mottagen.
 • Om du har skyddade personuppgifter ska du använda vår pappersblankett.
 • Är du folkbokförd i en annan kommun ska du skicka vår pappersblankett till din hemkommun.
 • Om en kurs eller utbildning inte finns att söka via webben kan du också använda vår pappersblankett.


Blanketten kan du begära att få hemskickad eller till din e-postadress genom att skicka ett mail till Reveljen.

Steg 4: Följ din ansökan

 • Var tillgänglig - vi kommer att kontakta dig på telefon eller mail om vi behöver fler uppgifter.
 • Kolla om du är antagen. Logga in i webbansökan och vidare till studieplan. Senast en vecka före kursstart kan du se din status som ska vara Antagen. Om det står någon annan status betyder det att din ansökan inte är klar.
 • Vi skickar även ett antagningsbesked till din e-postadress senast en vecka före kursstart.

Steg 5: Sms från utbildningsanordnaren vid distansstudier

Så snart du är anmäld kommer du att få ett sms från Arena Utbildning med praktisk information och inloggningsuppgifter till deras lärplattform. Läs meddelandet noga!

Har inte sms:et kommit? Kolla då även din e-post eftersom meddelandet skickas dit i andra hand, i fall inte sms:et kan levereras. Titta även i skräpposten. Där hamnar tyvärr ofta mail från de externa utbildningsanordnarna. Kontakta Arena Utbildnings elevsupport på 010-788 00 39 om det är så att du inte fått dina inloggningsuppgifter.

Antagningsregler

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka vuxenutbildning i Sollefteå kommun:

 1. Om du är folkbokförd i Sollefteå kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med den kommun du är folkbokförd i och söker utbildningen i Sollefteå genom den.
 2. Från 1 juli det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; gymnasieexamen eller studiebevis ).
 3. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Urval ska tillämpas om samtliga behöriga sökande inte kan antas till utbildningen.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslös
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Från och med 1 juli 2021 finns det inga särskilda bestämmelser om urval för sådan utbildning som kommunerna erhåller statsbidrag för inom regionalt yrkesvux. Det innebär att samma regler om urval ska tillämpas för all utbildning inom komvux på gymnasial nivå.

Källor: 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Komvux Reveljen, Nipan 2, 881 52 Sollefteå.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.