Lyssna på sidan Lyssna

Antagningsregler

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka vuxenutbildning i Sollefteå kommun:

  1. Om du är folkbokförd i Sollefteå kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med den kommun du är folkbokförd i och söker utbildningen i Sollefteå genom den.
  2. Från 1 juli det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; gymnasieexamen eller studiebevis ).
  3. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Urval ska tillämpas om samtliga behöriga sökande inte kan antas till utbildningen.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. är eller riskerar att bli arbetslös
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Från och med 1 juli 2021 finns det inga särskilda bestämmelser om urval för sådan utbildning som kommunerna erhåller statsbidrag för inom regionalt yrkesvux. Det innebär att samma regler om urval ska tillämpas för all utbildning inom komvux på gymnasial nivå.

Källor: 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Komvux Reveljen, Nipan 2, 881 52 Sollefteå.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

I och med ditt medgivande kommer dina personuppgifter i ansökan att registreras i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.