Press och pressbilder

Här hittar du kontaktuppgifter och pressbilder på kommunens nämndsordföranden och förvaltningschefer. Du kan även ta del av kommunens grafiska profil och användning av kommunens logotyp.

Press och media

Titel

Namn

E-post

Kommunikationsstrateg

Majed Safaee

majed.safaee@solleftea.se

Politiker

Titel

Namn

E-post

Ordförande kommunstyrelsen

Johan Andersson (C)

johan.andersson@solleftea.se

Vice ordförande kommunstyrelsen

Birgitta Häggkvist (VI)

birgitta.haggkvist@solleftea.se

2e vice ordförande kommunstyrelsen

Åsa Sjödén (S)

asa.sjoden@solleftea.se

Ordförande Samhällsutvecklingsutskottet

Roger Johansson

roger.johansson@solleftea.se

Ordförande utskottet Vård- och omsorg

Kjell-Åke Sjöström

kjell-ake.sjostrom@solleftea.se

Ordförande utskottet unga- och lärande

Maria Wennberg

maria.wennberg@solleftea.se

Förvaltningsledning

Titel

Namn

E-post

Kommunchef

Anna-Sofia Kulluvaara

anna-sofia.kulluvaara@solleftea.se

Huvudenhetschef

(Skolchef/ chef Medborgarservice)


Örjan Abrahamsson


orjan.abrahamsson@solleftea.se

Huvudenhetschef

(Socialchef)

Ann-Katrin Lundin

ann-katrin.lundin@solleftea.se