Lyssna på sidan Lyssna

Frånvaroanmälan

Du når Edlevo Education via appen Edlevo som finns för nedladdning i App Store och Google Play. Edlevo kräver Android 5.0 alternativt iOs 11 eller senare.

Det är viktigt att förskolans personal får veta när ditt barn är sjuk eller ska vara frånvarande från förskolan av annan anledning.

Som vårdnadshavare är du skyldig att anmäla barnets frånvaro i Edlevo Appen. Meddela förskolans personal när ditt barn är friskt och förväntas återkomma till förskolan. Frånvaro, som sammanhängande är längre än 2 månader, resulterar i en prövning som kan innebära att platsen sägs upp. Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen kommer handläggaren tillhanda. Under uppsägningstiden betalas platsen även om den inte nyttjas.