Lyssna på sidan Lyssna

Placering

Det är rektor vid respektive enhet som beslutar om placering i förskole- och fritidshemsverksamhet. Plats erbjuds enligt föräldrarnas önskemål så långt det är möjligt.

Erbjudande om plats skickas ut skriftligen tillsammans med information om förskolan och Edlevo appen. (I appen registrerar du schematider, anmäler frånvaro och avslutar platsen på förskolan)

Om platsen inte accepteras av vårdnadshavare måste en ny ansökan göras via e-tjänsten och barnet får då en ny köplacering där plats garanteras inom fyra månader.

Växelvis boende
Delad faktura kan sökas av vårdnadshavare med gemensam vårdnad, där barnen har ett växelvis boende.

När du har plats
När du har tackat ja till ett erbjudande om plats i förskolan ska barnet börja på utsatt datum och därefter nyttja platsen. När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du ska känna till och följa.

Ändring av placering
Ansökan om byte från en förskola till en annan görs via kommunens e-tjänst. När ansökan inkommit till kommunen ställs barnet i kö till önskad förskola och placeringen ändras så snart det är möjligt

Introduktion
Du som vårdnadshavare sla avsätta ca 10 arbetsdagar för introduktion, från den dagen barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Personalen i förskolan kommer överens med dig som vårdnadshavare om tid för introduktion utifrån barnets behov.

Information och utvecklingssamtal
Du som vårdnadshavare är skyldig att ta del av den information som förskolan skickar ut samt medverka vid utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskolan kan erbjuda omsorg alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarfton inom tiden 06.30-17.30. Om barnets vistelsetid omfattar tid utöver den normala öppettiden (före 06.30 eller efter 17.30) för rektor en individuell bedömning på vilket sätt behovet kan tillgodoses.

Närvaro/vistelsetider
Omfattningen av barnets närvarotid i förskolan bestäms med hänsyn till:

  • föräldrars arbete och/eller studier
  • barnets särskilda behov av pedagogisk verksamhet

Som vårdnadshavare ansvarar du för att lägga in ditt barns vistelsetider i förskolans digitala närvarosystem, Edlevo App. Du är skuldig att i god tid meddela förskolan om eventuella förändrigar som påverkar barnets behov av vistelsetid.

Semester/annan ledighet
När du som vårdnadshavare har semester eller anna ledighet, är även barnet ledig från förskola eller fritidshem.

Stängt vid planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga fem dagar per läsår för studiedagar och planering

Sommaröppen verksamhet
De flesta förskolor är stängda fyra veckor i juli. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av förskoleverksamhet eller fritidshem en plats i någon av våra sommaröppna enheter.