Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter

Vilken avgift du ska betala för din barnomsorg beror på familjens inkomst och hur många timmar barnet är på förskola eller fritidshem. Taxor för varje verksamhet hittar du under den här länken i Relaterad information längst ner.

Månadsavgift

  • Antal månadsavgifter för samtliga verksamheter är 12 per år
  • Avgiften betalas för innevarande månad
  • Avgiften betalas även under semesterperiod, ferier eller annan liknande ledighet
  • Avgiften baseras på familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad


I taxan räknas det barn som har längsta omsorgstiden som 1:a barnet (vanligtvis det yngsta), näst längsta omsorgstiden som 2:a barnet och så vidare.

Avgift betalas från och med första inskolningsdagen till och med sista placeringsdagen.

OBS! Under uppsägningstiden, som är 2 månader, ska avgiften betalas oavsett om barnet utnyttjar sin plats eller ej.

Betalning

Avgift erläggs för innevarande månad och fakturering sker omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista varje månad. Vid sen betalning debiteras en inkassoavgift samt dröjsmålsränta från och med förfallodagen.

Avstängning

Vid obetalda räkningar utöver två månader sägs platsen upp omgående.

Avgiftsavdrag

Avdrag på avgiften medges efter ansökan då barnet varit sjuk mer än 20 kalenderdagar i följd. Läkarintyg måste då uppvisas.

Delad faktura

Om fakturan ska delas mellan vårdnadshavare, kontakta Barnomsorgshandläggare på 0620 - 68 20 23 för att få blanketter hemskickade.