Välkommen till Ramsele förskola!

Förskolan i Ramsele är belägen i ett naturskönt område cirka 7,5 mil norr om Sollefteå.

Ramsele förskola är indelad i tre avdelningar som heter Solen 1-2 åringar, Månen 3-4 åringar och Regnbågen 5 åringar. Den äldsta gruppen har ett stort samarbete med 6 åringarna och fritids. Detta för att kunna anpassa avdelningarna efter barnens behov och ålder.

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. Vi arbetar för ökad barndelaktighet så att barnen själva kan vara med och påverka sin dag i förskolan.

Vi på förskolan ser uteverksamheten som ett mycket viktigt inslag och vi är ute dagligen. Vår gård inbjuder till mycket lek och kreativitet. Vi har flera sandlådor och gungställningar som är anpassade för alla åldrar. Det finns även två olika ruschkanor, en mängd cyklar samt en fin lekstuga som inbjuder till egen fantasi av lekar.

Vi försöker även utnyttja bygdens närområde så mycket som möjligt. Exempel på detta är skolans gymnastiksal, badbassängen, skridskobanan, hembygdsgården och skogen.


Kontaktuppgifter till Ramsele förskola

Besöksadress:

Ramsele förskola
Torggatan 9
880 40 Ramsele


Kontakt avdelningar

Solen: 070-518 76 87

Månen: 070-348 10 84 

Regnbågen: 070-348 28 96


Rektor
Anna Lagergren

Telefon: 0623-68 50 51
E-post: anna.lagergren@utb.solleftea.se


Barnomsorgshandläggare
Eva Olsson

Telefon: 0620-68 20 23
E-post: eva.olsson@utb.solleftea.se