Lyssna på sidan Lyssna

Inkomstuppgifterer

Meddela rätt inkomst

När ditt barn har fått plats, ska du lämna inkomstuppgift för hushållet där ditt barn är folkbokförd så att vi kan beräkna rätt avgift. Har ni delad faktura ska båda hushållen där barnen vistas, uppge inkomstuppgifter.
Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften.
Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter om de förändras.

Vad menas med hushåll?

Som hushåll räknas ensamstående, gifta eller sammanboende där en eller båda är vårdnadshavare till barnet.

Vad menas som inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad

Vad räknas som inkomst?

 • lön före skatt
 • ersättning från Försäkringskassan (sjukersättning, föräldrapenning m.m)
 • ersättning från A-kassan
 • Aktivitetsstöd
 • familjehemsersättning
 • pension (ej barn pension)
 • inkomst från eget företag

Vad räknas inte som inkomst?

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag, bostadstillägg
 • försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen
 • lånedelen av studiemedel
 • barnpension

Beräkna din avgift

Här kan du preliminärt beräkna vad din avgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i visa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

Klicka här för att beräkna din avgift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.