Försäljning och service - lärlingsutbildning

Är du en serviceinriktad person som gillar att möta kunder på olika sätt? Då kan en lärlingsutbildning inom handel, försäljning och entreprenörskap vara något för dig!

Reveljen och Sollefteå gymnasium erbjuder en lärlingsutbildning inom försäljning och service med start hösten 2023. 75% av studietiden tillbringas med praktik på en arbetsplats.

Planerad start: 11 september 2023

Studietid: 11 september 2023 - 31 maj 2024

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Sista ansökningsdag: 27 augusti 2023.

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux, det innebär att du läser största delen av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium och är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

  • Servicekunskap
  • Service och bemötande 1
  • Service och bemötande 2
  • Information och kommunikation
  • Personlig försäljning 1
  • Branschkunskap
  • Praktisk marknadsföring 1
  • Handel specialisering

Informationsträff

Välkommen till informationsträff där du får veta mer om utbildningen. Vi håller till på Reveljen, byggnad 4, Nipanområdet i Sollefteå den 22 augusti kl. 18.30.

För mer information om utbildningen och för att göra ansökan, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se