Personbilsmekaniker - lärlingsutbildning

Reveljen erbjuder en lärlingsutbildning i samarbete med Femek fordonstjänst. Är du en person som brinner för att jobba med bilar och vill ha det som yrke, då kan vår utbildning vara något för dig.

Vi planerar att starta utbildningen hösten 2023 där du kommer att vara på Femek fordonstjänst minst 70% av din studietid. Gudlav Bilderskolans fordonslärare tillsammans med handledare från Femek ser till att du erbjuds den kunskap som behövs för att få en god grund in i yrket.

Planerad start: 4 september 2023

Studietid: 4 september 2023 - 7 juni 2024 (40 veckor)

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Sista ansökningsdag: 20 augusti 2023

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux, det innebär att du läser största delen av utbildningen på Femek fordonstjänst där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium där teorin är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Fordonsteknik - introduktion
 • Personbilar - verkstad och elteknik
 • Personbilar - basteknik
 • Personbilar - service och underhåll 1
 • Personbilar - service och underhåll 2
 • Personbilar - förbränningsmotorer
 • Personbilar - kraftöverföring
 • Personbilar - chassi och bromsar
 • Personbilar - system- och diagnosteknik 1
 • Personbilar - system- och diagnosteknik 2
 • El- och hybridfordon 1

Ansökan

Ansökan sker på Reveljen, Nipan 2 i ett bokat möte med Magnus Davidsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se