Lyssna på sidan Lyssna

Samrådsmöte 240215

Minnesanteckningar från det öppna samrådsmötet

Närvarande:

Från skolan: Madjid Salehian, Pär Grönlund, Anna-Lena Brantholm Lööw, Tobias Sunderberg

Representanter: Tove Domeij 6C 9B, Robert Lauka 4A, Magnus Näsmark 4A, Chatrin Ylvewåg 4D 9D, Linda Tjällberg 5C 4B, Sofi Näslund 4B 5A, Pär Björk 4D, Emma Andersson 4D, Per Mikaelsson 7C

 

Kvällens tema: Hälsofrämjande arbete på Vallaskolan

Elevhälsa - ett ansvar för alla som arbetar i skolan

Tvärprofessionellt team: elevhälsa - lärare - övrig skolpersonal, jobbar med elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vi jobbar förebyggande (-ta bort hinder i förväg), främjande (-förstärka det vi vill se) och åtgärdande (-när det redan har uppstått)

Främjande insatser

 • Lärmiljöer som gynnar alla
 • Fokus på framtidsfrågor
 • Utbildningsinsatser
 • Rastaktiviteter

Förebyggande insatser

 • Stadieövergångar
 • Språkstudio

Åtgärdande

 • Åtgärdsprogram
 • Trygghetsteam

Strategiskt team

 • Träffas en gång/vecka
 • Teamet planlägger hur vi ska jobba med främjande och förebyggande insatser för skolans elever

EHM

 • Elevhälsomöten ca var 5 vecka / årskurs
 • Undervisande lärare, elevhälsoteam och rektor medverkar
 • Främjande och salutogent
 • Individer eller grupper
 •  

Frågor från vårdnadshavare och resonemang kring detta

Veckobrev:

Vilken information ska skickas hem till vårdnadshavare?

Vi kan säga att det varit konflikter i grupper, dock inte vilka åtgärder som finns runt enskilda elever.

Hur länge kan elever vänta inför ett omprov?

Provmaterial kan delas ut i god tid.

Kommer 6:or att delas upp inför åk 7?

 • Klasserna kommer att delas upp
 • Mellan loven kommer ett brev från Rektor ang detta
 • Kommer att vara föräldramöten
 • Troligen fyra grupper / klass
 • Blandad sammansättning av elever
 • Hitta lok (elever som drar skolmässigt) i varje ny klass
 • Viktigt med sammansättning - Inte kompisstyrt, istället trygghetsstyrt ● Oftast blir de flesta nöjda, även om det inte alltid känns så direkt.

Pulshöjande aktiviteter innan skolan?

 • Skolan kommer att undersöka detta i första hand i samverkan med fritid

Frukostprojektet

 • Slut nu
 • Om det ska bli igen ska det gälla för hela kommunen, inget är bestämt i dagsläget.


 

 

Nästa möte: 240514, kl 18.00-19.30, sal A19