Lyssna på sidan Lyssna

Öppet samrådsmöte 231206

Minnesanteckningar från öppet samrådsmöte

Närvarande:

Anna-Lena Brantholm Lööw

Tobias Sundberg


Linda Tjällberg 5 C, 4 B

Elisabeth Mikaelsson 7C/ Pär Mikaelsson

Sara Lerdahl Laukka 4A

Sofie Näslund 5A, 4B
Frågor från vårdnadshavare

  • Avstämning från föregående möte:
  • Inringning efter raster, påminna eleverna om klockan i D-husets fönster
  • Linda rapporterar från kontakten med kommunen vad gäller farlig skolväg längs långgatan. Det finns en kontakt och riskbedömning ska genomföras. Linda och Anette formulerar en skrivelse.


Tema för kvällen Betyg och bedömning


Tobias gör en kort jämförelse med dagens system och det föregående med 1-5.

A-E godkända betyg, F visar att eleven har kunskaper men inte tillräckliga för ett godkänt betyg. Vid streck (-) finns inte tillräckligt underlag för betygssättning. Rektor kan besluta att elev inte ska undervisas i ett ämne, markeras då med**.


Tobias går igenom grunderna för betygssättning, i vilka klasser det ges och vad som bedöms.


Terminsbetyg ges i de ämnen som eleverna undervisas i. Terminsbetyget visar vad man kan fram till betygssättande datum. Slutbetyg sätts vid årskurs 9 sista termin.Nationella proven

Resultaten ska särskilt beaktas på gruppnivå. Tobias förklarar vad begreppet

“översättning” innebär och vad det kan orsaka ur ett likvärdighetsperspektiv.


Bedömning och sambedömning

Information om sambedömning och hur det går till.


Bedömning sker kontinuerligt via undervisningen och vid vissa tillfällen. Bedömningar sker via prov, redovisningar, loggböcker, diskussioner.


Betygssättning

Krävs legitimation av läraren.Rektor kan sätta betyg med obehörig om det saknas behörig lärare.

 

Datum för nästa möte 240215


Tema: Främjande och förebyggande elevhälsa