Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun deltog i samtal om ”social dumpning” med civilministern

I samtalen deltog 17 kommuner från hela Sverige. Även om kommunerna är drabbade i olika omfattning var samtliga överens om att problemet är utbrett.

För många kommuner har fenomenet inneburit långa köer i barnomsorg, SFI (Svenska för invandrare) och en påfrestning på den kommunala ekonomin. I Västernorrland har Kramfors kommun signalerat att de upplever social dumpning som ett stort problem.

Under hösten 2019 vidtog Sollefteå kommun åtgärder för att förhindra att fenomenet skulle få fäste i kommunen. Bland annat utarbetades en policy för hur kommunen ska arbeta för att förhindra social dumpning.

I samtalen med civilministern deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson. Han lyfte fram att etableringstiden för nyanlända måste förlängas då etableringen i realiteten tar betydligt längre tid än de två år som gäller idag. Ett förslag som fick medhåll från flera andra deltagare.

Övriga förslag som lyftes fram var att se över bostadspolitiken, se över regler kring nedskrivning (vid nybyggnation i glesbygd) som gör det svårt att bygga trots att behovet vinns och att det torde finnas en tillsynsfunktion.

Civilministern Lena Micko berömde de åtgärder som Sollefteå kommun vidtagit. Civilministern menade att den policy mot social dumpning som Sollefteå tagit fram var ett bra initiativ och visade att kommunerna kan agera i komplexa frågeställningar.

Civilministern lovade att regeringen kommer att arbeta vidare med denna fråga. Att mötet är ett första steg för att samla in fakta och exempel kring

problematiken innan regeringen kan ta nästa steg.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar

- Det är väldigt bra att civilministern lyfter denna viktiga och komplexa fråga och samtalen idag visar att det är kommuner i hela Sverige som delar bilden av social dumpning som ett växande problem. Frågan är komplex, berör många politikområden och saknar snabba svar. Därför är det viktigt att regeringen tar frågan på största allvar.

- Jag var tydlig med att etableringstiden måste förlängas från dagens två år. Idag är den för kort och innebär att ett orimligt ansvar och kostnader vältras från staten till kommunerna.

Vad är social dumpning?

Social dumpning handlar om att en kommun försöker flytta över kostnader och individer som de anser är förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att aktivt uppmuntra personer att flytta till en annan kommun.