Välkommen till Vallaskolan!

Vallaskolan är en centralt belägen grundskola med fin utsikt över Sollefteå. I närheten finns bland annat Aquarena, Hågestaön och Hallstaberget med dess fina skidbacke och skidspår.

Vallaskolan började byggas 1949 och år 1950 flyttade de första eleverna in. Skolan stod helt klar i sin helhet 1965. Genom åren har byggnaden och lokalerna genomgått många renoveringar för att passa den moderna skolans krav. Vid renoveringarna har skolans historiska anda bevarats i den mån det varit möjligt. Skolbyggnaden och dess lokaler karaktäriseras bland annat av sin takhöjd, sina rejäla trappor samt rymliga korridorer. Riktigt utmärkande för skolan är dess vackra aula med sin väl tilltagna takhöjd. Skolans aula är även flitigt uthyrd av både privatpersoner, föreningar och företag vid olika evenemang.

Vallaskolan är uppdelad i tre rektorsområden; Valla 4-6, Valla 7-9 samt Tränings- och grundsärskola. Totalt går cirka 490 elever här varav ca 460 st tillhör grundskolan och ca 30 st tillhör grundsärskolan eller träningsskolan.

Skolgården är stor och fin och stimulerar till många olika rastaktiviteter som passar både stora och små barn.

Vallaskolans 7-9-organisation

Vallaskolan 7-9´s organisation består av en rektor, en ledningsgrupp med rektor och förstelärare, årskursarbetslag, ämneslag, elevvärdar/ resurspersoner, elevhälsoteam med tillhörande trygghetsteam, skolbibliotek, IT- och vaktmästeri och administration. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Skolpsykologen deltar två gånger i månaden, därtill finns psykologen tillgänglig på konsultativ basis. I ledningsgruppen ingår fyra förstelärare och rektor. I huvudsak arbetar gruppen, på uppdrag av rektor, med skolans utvecklingsarbete.

Vid enheten finns 12 klasser; fyra klasser inom vardera årskurs. Antalet elever vid skolan är 300. Vid enheten finns även en förberedande verksamhet för nyanlända och en särskild undervisningsgrupp. Dessa två miljöer samverkar under namnet Studion.

Det är 29 lärare anställda vid enheten, tre elevvärdar och två resurspersoner. Elevvärdarna finns tillgängliga under raster för eleverna, och kan även vara ett stöd på grupp och individnivå där behov finns. Behörigheten bland lärarna vid skolan ligger på ca 65-70%.

Skolans konferenser/mötesforum sker inom årskursarbetslag och ämneslag, innehållande såväl praktiska frågor som pedagogiska utvecklingsfrågor samt elevhälsofrågor. Tillkommer gör även Elevhälsoteamets möten, arbetsplatsträffar, samverkanskommitté och skyddskommitté.

Vallaskolans elevråd stöttas upp av en av skolans elevvärdar. Elevrådet följer ett årshjul som löper parallellt med det årshjul som finns för mentorstiden för skolans klasser. Skolbiblioteket är bemannat fyra dagar i veckan. Bibliotekarien arbetar utifrån kunskapsstegen och deltar även med sin kompetens inom olika projekt vid skolan.

Skolan samverkar även med BUP, socialtjänsten, den Centrala elevhälsan, Polis, Brandmyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Mentorer Mellanstadiet

Årskurs 4

Klass

Mentor

Telefon

4A

Catrin Nilsson
Anette Sjölander


4B

Malin Nylander

Jan Svensson


4C

Carola Mohlin
Lars Johansson


Årskurs 5
Klass

Mentor

Telefon

5A

Lena Larsson
Catrin Forsberg


5B

Helena Forsström-Larsson
Gina Härdfeldt

Årskurs 6

Klass

Mentor

Telefon

6A

Elaine Axelsson
Julia Irme


6B

Angelica Engström
Louise Pettersson


6C

Eva Åkerström
Elaine Sjödin

 

Spec/resurlärare

Lärare

Telefon

Joakim Nylander

070 - 191 76 04

Gina Oprea (föräldraledig)


Mia Johansson

073 - 274 69 60

Janda Mohammad

Barbro Wallin

070 - 328 78 29


Mentorer Högstadiet

Årskurs 7

Klass

Mentor

A

Tomas Isaksson
Daniel Sjölander

B

Anders Qvist
Johan Pettersson

C

Sofia Tingelöf
Aina Karlsson

D

Maria Elf
Catarina Aronsson

Språkstudion

Raisa Grosheva
Dania Al KhouliÅrskurs 8

Klass

Mentor

A

Rickard Jonsson
Jimmy Kjellström

B

Anna-Maria Svensson
Lena Löfgren

C

Worood Azara
Agneta Ekman

D

Tobias Sundberg
Anneli Lindblad

Studion

Siv Karlsson
Rickard Jonsson

Elevvärdar/Resurs

Niklas Engström
Tobias DanielssonÅrskurs 9

Klass

Mentor

A

Isabell Stenklyft
Ingemar Wincent
Desere Strömkvist

B

Pär Bergström
Maria Molin

C

Marie Nauclér
Evelina Landin-Dillner

D

Petra Norström
Annika Fängström

SvA

Kristina Qaumi

Spanska

Claudia Persson-Linde

Elevvärdar/Resurser

Desere Strömkvist
Annika Fängström

Speciallärare

Karin Persson


Kontaktuppgifter Vallaskolan

Besöksadress:

Vallaskolan
Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå


Rektor 7-9
Anna-Lena Brantholm-Lööw

Telefon: 0620-68 24 18
E-post: anna-lena.brantholm-loow@utb.solleftea.se


Rektor 4-6
Per-Olov Sjödin

Telefon: 0620-68 28 33
E-post: per-olof.sjodin@utb.solleftea.se


Skoladministratör
Caroline Åkerman

Telefon: 0620-68 24 15
E-post: caroline.akerman@utb.solleftea.se