Förskolor

Förskolor

Nyheter

  • Förskola

Anslagstavlan

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.


Som förälder kan du välja två former av förskoleverksamhet, förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). För barn som börjat grundskolan finns skolbarnomsorg i form av fritidshem.
Samtliga verksamheter finns som kommunal och enskild verksamhet.

Vad är förskola?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år.

Från hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnet till fritidshemmet.

På Skolverkets hemsida finns mer information om förskoleverksamhet.