Lyssna på sidan Lyssna

Nya avgifter förskola 2024

Från 1 januari 2024 höjs avgifter för barn i förskola och fritidshem

Det nya inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 56 250 kronor per månad

Avgift för barn 1-2 år i förskola

Vistelsetid 0-15 timmar

Vistelsetid över 15,01 timmar

Barn 1

Barn 1

1,5% av inkomsten, men högst 844 kr/månad

3% av inkomsten, men högst 1688 kr/månad

Barn 2

Barn 2

1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad

2% av inkomsten, men högst 1125 kr/månad

Barn 3

Barn 3

0,5% av inkomsten, men högst 282 kr/månad

1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad


 

Avgift för allmän förskola 3-5 år (fr.o.m augusti det år barnet fyller 3år)

Vistelsetid 0-15 timmar

Vistelsetid över 15,01 timmar

Barn 1

Barn 1

0 kr/månad

2% av inkomsten, men högst 1125 kr/månad

Barn 2

Barn 2

0 kr/månad

1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Barn 3

Barn 3

0 kr/månad

1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Avgift för fritidshem

Barn 1

2 % av inkomsten, men högst 1125 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Har du flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt, om barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar för högst tre barn i förskoleverksamhet och fritidshem. Det innebär att du betalar mest för det yngsta barnet, det räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från barn fyra är platsen avgiftsfri.