Lyssna på sidan Lyssna

Nya avgifter förskola 2023

Från 1 januari 2023 höjs avgifter för barn i förskola och fritidshem

Det nya inkomsttaket höjs till 54 830 kronor per månad


Avgift i förskola för barn 1–2 år

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 645 kr i månaden

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr i månaden

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden

Barn 4: Ingen avgift

Avgift i förskola för barn 3–5 år och i fritidshem

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr i månaden

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden

Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.

Barn 1 = yngsta barnet

Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS!

Barn som är 3 år får avgift enligt avgift i förskola 1-2 år t o m den 31 juli och därefter blir avgiften enligt avgift i förskola 3-5 år.