Beslut, insyn och rättssäkerhet

Ordförandeklubba

Du som medborgare har rätt att få insyn i kommunen. Du har rätt att veta vad kommunen beslutar om, samt vara med och påverka.

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen. Den rätten styrs av offentlighetsprincipen som säger att alla får läsa offentliga handlingar och dokument utan att förklara varför.

Mer om "Offentliga handlingar" hittar du i menyn till höger.

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Hur du gör för att överklaga ett beslut hittar du på sidan ”Överklaga beslut” i menyn till höger.

Till toppen