Gymnasium

Anslagstavla

Program

Här kan du läsa om de program som är aktuella på Sollefteå Gymnasium från och med hösten 2020

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykosociala. psykologiska och specialpedagogiska insatser.

Gudlav Bilder

Gudlav Bilderskolan startade 1971 och har fått sitt namn efter en rik man, Gudlav Bilder, som den 29 juli år 1337 utfärdade ett storartat testamente på latin

Hågesta

Hågestaskolan byggnad 1 och 3 som hyrs av NP3 Fastigheter finns på gamla I21 området och är ombyggda kaserner där militären förut hade sina logement med mera.

Skedom

Skedomskolan startade hösten 1959 under Skogsvårdsstyrelsens ledning med en 1-årig skoglig grundutbildning för ungdomar. Under många år bedrev landstinget utbildningen på skolan.