Skolledning

Kontaktinformation till skolledningen på Sollefteå gymnasium finner du här.

Monika Karlström
Rektor

Telefon: 0620-68 24 63
E-post: monika.karlstrom@utb.solleftea.se

Pär Bodin
Biträdande rektor

Mobil: 073-064 68 32
E-post: par.bodin@utb.solleftea.se

Programansvarig för:

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Skidgymnasiet
 • Teknikprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet inriktningen transport

Linda Rundqvist

Biträdande rektor

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Programansvarig för:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Naturbruksprogrammet
 • Introduktionsprogrammet

Magnus Nilsson
Biträdande rektor

Mobil: 070-191 89 52
E-post: mange.nilsson@utb.solleftea.se

Programansvarig för:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet inriktningen personbil (mekaniker pers/las)
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan