Lyssna på sidan Lyssna

Allmän förskola

Gäller från och med augusti det år barnet fyller 3 år

När ditt barn fyller tre år har det rätt till 525 avgiftsfria timmar om året i förskolan - det kallas allmän förskola. Det motsvarar 15 timmar per vecka.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till en avgiftsfri plats på förskolan. Omfattningen är 525 timmar per år och följer skolans läsårstider. Ingen vistelse medges under skolloven.