Undersköterska

Skolverkets nationella yrkespaket Undersköterska innehåller kurser från Vård- och omsorgprogrammet och är utformat för arbete som undersköterska.

Utbildningen är på distans och innehåller kurser på sammanlagt 1500 poäng. Läser du på heltid innebär det 75 veckors studer, på halvtid 150 veckor. APL (Arbetsplats förlagt lärande) ingår. I tabellen ser du vilka kurser som ingår. Länkarna går till Arena Utbildnings hemsida där du kan se förkunskapskrav, kursinnehåll och kurslitteratur. På Skolverkets hemsida finns mer information om de olika kurspaketen vi erbjuder och om utbildningarnas mål, se länk längre ned på sidan.

OBS! 1 juli 2021 kommer utbildningen att göras om. Planera därför dina studier med en av våra studie- och yrkesvägledare.

Du som har kommit en bit in i din vårdutbildning:
Om du är mitt i din vårdutbildning bör du fortsätta din påbörjade studieplan. När nya kurser introduceras 1 juli 2021 har du rätt att fortsätta i det nuvarande systemet om du påbörjar kurserna senast 30 juni 2021.

Några kurser (till exempel Vård- och omsorgsarbete 1+2 och Medicin 1+2) har du rätt att börja senast 30 juni 2022 och sedan göra klart.

Detta gör att du bör hinna klart din vårdutbildning i nuvarande system. Du slipper problem med motsvarandebedömningar mellan gamla och nya kurser.

Utbildningen från 1 juli 2021

Alla kurser i utbildningen blir obligatoriska. Inga valbara kurser kommer att finnas. Nya kurser tillkommer, andra revideras och andra upphävs. Innehåll flyttas också mellan kurserna.

‌Kurser från och med 1 juli 2021
Kurs

Poäng

Motsvarande kurs

Anatomi och fysiologi 1

50


Anatomi och fysiologi 2

50


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Specialpedagogik 1

(100 poäng)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Specialpedagogik 2
(100 poäng)

Gerontologi och geriatrik

100


Hälso- och sjukvård 1

Hälso och sjukvård 2

100

100

Akutsjukvård (200 poäng)

Omvårdnad 1

Social omsorg 1

100

100

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng)

Omvårdnad 2

Social omsorg 2

100

100

Vård- och omsorgsarbete 2
(150 p)

Psykiatri 1

100


Psykiatri 2

100


Psykologi 1

50

Samma

Samhällskunskap 1a1

50

Samma

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samma

Vård och omsorg specialisering eller Gymnasiearbete

100Studieform

Du läser på distans genom Arena Utbildning. Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha tillgång till dator, studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand.

Behörighet och ansökan

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ansöker genom webbansökan som du hittar längre ned på sidan. Du kan bara söka kurser på sammanlagt 400 poäng vid varje ansökansomgång. Var noga med att skriva in vilket kurspaket du vill läsa på avsedd plats i webbansökan.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Det är en fördel om du själv kan anskaffa din APL-plats. Om du inte har möjlighet att hitta en plats kan Arena Utbildning hjälpa dig med det. Vid APL följer du personalens arbetstider.

Betyg och dokumentation

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser

Studie- och yrkesvägledning

Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan.

Webbansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Reveljens studie- och yrkesvägledare

Monica Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 24 94

E-post: monica.berglund@utb.solleftea.se

Elin Aarseth

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 27 29

E-post: elin.aarseth.vux@utb.solleftea.se