Undersköterska

Skolverkets nationella yrkespaket Undersköterska innehåller kurser från Vård- och omsorgprogrammet och är utformat för arbete som undersköterska.

På grund av ett mycket högt elevantal kan vi just nu inte anta några nya elever till yrkespaketet mot undersköterska. Om du redan har påbörjat din utbildning kan du söka kurser för att fortsätta.

Utbildningen är på distans och innehåller kurser på sammanlagt 1500 poäng. Läser du på heltid innebär det 75 veckors studier, på halvtid 150 veckor. APL (Arbetsplats förlagt lärande) ingår. I tabellen ser du vilka kurser som ingår. Länkarna går till Arena Utbildnings hemsida där du kan se förkunskapskrav, kursinnehåll och kurslitteratur. På Skolverkets hemsida finns mer information om de olika kurspaketen vi erbjuder och om utbildningarnas mål, se länk längre ned på sidan.

Utbildningen från 1 juli 2021

Alla kurser i utbildningen blir obligatoriska. Inga valbara kurser kommer att finnas.

‌Undersköterska 1500 poäng
Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

50

Psykologi 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

50

Gerontologi och geriatrik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Omvårdnad 1 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Social omsorg 1 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Psykiatri 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Anatomi och fysiologi 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Social omsorg 2 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Omvårdnad 2 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Hälso och sjukvård 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Psykiatri 2 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Hälso- och sjukvård 2 (APL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100

Vård och omsorg specialisering

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50


Studieform

Du läser på distans genom Arena Utbildning. Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha tillgång till dator, studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand.

Läs gärna kurserna i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Psykologi 1 plus Anatomi och fysiologi 1 samtidigt under 5 veckor
 • Gerontologi och geriatrik i 5 veckor
 • Omvårdnad 1 plus Social omsorg 1 samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 • Psykiatri 1 plus Anatomi och fysiologi 2 samtidigt under 7 veckor
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 under 5 veckor
 • Omvårdnad 2 plus Social omsorg 2 samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 • Hälso- och sjukvård 1 under 5 veckor
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Psykiatri 2 respektive Hälso- och sjukvård 2. Totalt tar dessa kurser 15 veckor. I en av dem görs APL beroende på intresse (LSS/funktionsnedsättning, psykiatrin eller sjukhus/vårdcentral). Under APL-perioden läser du två kurser samtidigt under 10 veckor för att APL ska fungera, men gör alltså APL i en av dem.
 • Vård och omsorg specialisering under 5 veckor (kursen kan också läsas samtidigt som en av de tre ovanstående kurserna).
 • Samhällskunskap 1a1 plus Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 kan läsas på slutet, eller vid valfri tidpunkt under dina studier.

Behörighet och ansökan

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ansöker genom webbansökan som du hittar längre ned på sidan. Du kan bara söka kurser på sammanlagt 400 poäng vid varje ansökansomgång. Var noga med att skriva in vilket kurspaket du vill läsa på avsedd plats i webbansökan.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Det är en fördel om du själv kan anskaffa din APL-plats. Om du inte har möjlighet att hitta en plats kan Arena Utbildning hjälpa dig med det. Vid APL följer du personalens arbetstider.

Under utbildningen kommer du att ha totalt 12 veckors APL fördelat på 3 perioder om vardera 4 veckor. Under veckorna runt jul- och nyårshelgerna kan du inte ha APL och inte heller under sommaren.

Om du har jobbat i vården tidigare kan delar av kursen (ofta APL) valideras. Det måste du diskutera med din lärare när du börjar kursen.

 • Fyra veckor görs i kurserna Omvårdnad 1 och Social omsorg 1
 • Fyra veckor görs i kurserna Omvårdnad 2 och Social omsorg 2
 • Fyra veckor görs utifrån ditt intresse i någon av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Psykiatri 2 eller Hälso- och sjukvård 2.

Betyg och dokumentation

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser.

Studie- och yrkesvägledning

Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan.

Webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Reveljens studie- och yrkesvägledare

Monica Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 24 94

E-post: monica.berglund@utb.solleftea.se

Elin Aarseth

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 27 29

E-post: elin.aarseth.vux@utb.solleftea.se