Lyssna på sidan Lyssna

Frånvaroanmälan

Det finns en mobil-app "Tieto Edlevo" för vårdnadshavare där frånvaroanmälan (sjukanmälan) kan göras.

Hur anmäler man frånvaro?

I appen syns också elevens schema och eventuell registrerad frånvaro som skolan gjort. Det krävs inget EdWise-konto för att använda appen då den bygger på mobilt bank-id för inlogg.

Sjukanmälan kan också fortfarande göras via SMS till telefonnummer 076-944 60 26 för dig som inte har mobilt bank-id, men nu måste du skriva: FRV (mellanslag) Personnummer i formatet xxxxxx-xxxx

Telefonen är i funktion dygnet runt, men det är en automatisk tjänst där man inte kan skriva något annat än FRV och barnets personnummer.

Observera!

Anmälan skall göras före kl 09.00 den dag som sjukanmälan avser.
Anmälan gjord efter kl 09.00 fungerar enbart för kommande dag.

Det går alltså bra att göra sjukanmälan kvällen före aktuell dag. Se exempel här under:

Sjukanmälan heldag, samma dag: SMS:a FRV och personnummer: "FRV ÅÅMMDD-XXXX

Sjukanmälan nästa dag: SMS:a FRV, personnummer och datum: "FRV ÅÅMMDD-XXXX 171116

Observera!
Sjukanmälan måste göras varje dag och skall inte meddelas via mail.