Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg finns i Sollefteå kommun på följande ställen: Björkå Bruk och i centrala Sollefteå på Nipvallavägen

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år och bedrivs i dagbarnvårdarnas hem. En dagbarnvårdare har ca 5-6 barn inskrivna i sin verksamhet. Vid dagbarnvårdares semester eller sjukdom hänvisas barnen till en förskola i närområdet.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnet för fortsatt lärande. Den styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk verksamhet och använder sig av förskolans läroplan i vägledande syfte.


Till toppen