Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar

Kvinna i klassrummet som gör utmärkt tecken med höger hand

Vanliga frågor och svar om vårt gymnasium

Jag vill byta program, vad ska jag göra?

Årskurs 1 till och med 15 september- kontakta antagningsenheten telefon: 0620-68 22 50.

Efter 15 september -kontakta SYV.Årskurs 2 och 3 - kontakta SYV

Jag vill byta individuellt val, vad ska jag göra?

Kontakta SYV

Jag har fått F i en kurs, vad kan jag göra?

Om du har fått F i en kurs kan du endera läsa om kursen eller göra en prövning. Det finns två prövningsperioder under läsåret, kontakta SYV för mer information. För dig som är elev hos oss är prövningen gratis. Du kan få mellan F-A i prövningsbetyg.

Jag har gjort en prövning i en kurs som jag tidigare fått F i och nu har jag fått ett högre betyg, kommer mitt gamla F att synas i mitt examensbevis?

Nej, ditt högsta betyg kommer att synas i ditt examensbevis.

Vad betyder dessa begrepp: Jämförelsetal, Meritpoäng, Meritvärde?

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng.
Jämförelsetal - det totala värde som varje kurs och betyg ger när man räknar ut det.
Till jämförelsetalet lägger man till eventuella meritpoäng som kan vara maximalt 2.5 poäng och när detta är gjort har du fått ditt meritvärde som du konkurrerar med när du söker olika utbildningar. Jämförelsetalet kan vara högst 20.0, meritpoäng maximalt 2.5.
Högsta möjliga meritvärde kan därför vara maximalt 22.5.

Hur räknar man ut sitt jämförelsetal?

Det finns länkar där man kan få sitt jämförelsetal uträknat, bland annat på www.studentum.se/se/studentum/rakna_ut_betyg.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Tänk på att meritpoängen inte är medräknad eftersom det är till olika utbildningar!

Hur räknar man sina meritpoäng?

Du kan få räkna maximalt 2.5 meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik.
Man kan få olika meritpoäng till olika utbildningar eftersom en kurs som är en behörighetskurs till en utbildning ej samtidigt kan ge meritpoäng.

Hur många kurspoäng ska man läsa på gymnasiet?

2500 poäng

Kan man läsa mer än 2500 poäng?

Ja, då läser man ett utökat program. Det du ska tänka på är att du får lägga ned mer arbete om du läser utökat program. Det är alltid rektor som beslutar om detta.

Vad innebär en högskoleförberedande gymnasieexamen?

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1.
Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete.

Vad innebär en yrkesexamen?

För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända.
Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Vad innebär grundläggande behörighet?

För att söka in till Högskola/universitet och även många yrkeshögskolor så krävs det att man har läst grundläggande behörighet på gymnasiet.
En yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 ger grundläggande högskolebehörighet.
Läser man ett högskoleförberedande program och får sin examen kommer det att ge grundläggande högskolebehörighet.

Vad innebär särskild behörighet?

De flesta utbildningar kräver förutom den grundläggande behörigheten även särskild behörighet.
Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.
Om du till exempel söker en ekonomutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet.
Kolla upp i god tid vad som krävs för att komma in på den utbildning som just du vill gå.

Räcker mina betyg för att komma in på den utbildning jag vill gå efter gymnasiet?

Det går tyvärr ej att säga om du kommer in eller inte. Hur många som söker just din utbildning och vilket meritvärde de har påverkar dina möjligheter att bli antagen.
Generellt kan man säga att ju högre meritvärde du har, desto större chans har du att få en plats på den utbildning du vill gå.
Ett annat tips för att öka dina chanser att komma in på önskad utbildning är att göra högskoleprovet:

På www.antagning.se står det att jag ej är behörig till utbildningarna jag har sökt fast jag vet att jag är behörig?

När skolan har skickat in dina resultat från gymnasiet, omkring samma vecka du tar studenten, kommer det att registreras på www.antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Universitets och högskolerådet (UHR) kommer ta ställning till om din behörighet och ditt meritvärde räcker till så du kommer in.

När är sista ansökningsdagen till högskola/universitet?

15 oktober och 15 april