Lyssna på sidan Lyssna

Uppsägning av plats

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller fritidshemmet måste du som
vårdnadshavare säga upp platsen

 • Uppsägningen görs i Edlevo appen eller skriftligen på blankett som du laddar ner. Se
  E-tjänster och blanketter
 • Uppsägningstiden är 2 månader och du betalar avgift under uppsägningstiden

 • Om du har en delad placering och den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av
  platsen, övergår hela placeringen och avgiften till den andra vårdnadshavaren.

 • Om barnet är borta från förskolan utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla
  platsen i högst 2 månader.

 • Omplacering från förskolan till fritidshemmet sker automatiskt i augusti det år barnet
  börjar förskoleklass


https://education.service.tieto.com/WE.Spaces.Web?Actor=Actor_Relative&idpMethod=SAML&domain=EduApp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.